Novinky z našej farnosti

Počas jarných prázdnin zorganizoval don Bohumil Piešťanský turistiku „Potulky nad Čiernou Lehotou“. Viedol nás po lúkach, neskôr lesom, popri potôčiku, ktorý v niektorých miestach vytváral malé vodopády. Pokračovali sme po kamenistej ceste smerom na vyhliadky Kelište a Hrádok. Don Bohuš spolu s miništrantmi nazberali drevo a založili ohník, aby sme si mohli opekať všelijaké dobroty, ktoré sme si vyniesli v
Prečítať celé
31. január je okrem dňa, kedy žiaci a študenti dostávajú vysvedčenia, aj dňom sviatku dona Bosca, zakladateľa saleziánov, ktorí si v tomto roku pripomínajú 100. výročie svojho príchodu na Slovensko. V Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, začali oslavy svätou omšou a odovzdávaním výpisov vysvedčení žiakom prvého stupňa. Už počas tejto slávnostnej chvíle boli oblečení v kostýmoch a
Prečítať celé
Na prvý sviatok vianočný sa divadelná sála v našom oratóriu naplnila veriacimi. Pani Janka Hortová s mladými nacvičila ďalšiu verziu už tradičnej Jasličkovej slávnosti. Ústrednou postavou bola malá predavačka orieškov. Celé predstavenie hudobne sprevádzal Boží Šramot na čele s Jurajom Hortom. Po predstavené poďakovala pani Janka Hortová všetkým, ktorí prispeli k tomu, že mali možnosť na začiatku vianočného obdobia povzbudiť
Prečítať celé
17. decembra, počas tretej adventnej nedele sa uskutočnilo, tiež tretie, adventné popoludnie. Zároveň sme sa v tento deň preniesli do druhej časti adventu. Ten trvá do prvých vešpier Narodenia Pána. Nakoľko sa ale vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod Pána Ježiša), je rozdelený na dve časti, kde hranicu tvorí 17. december. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu
Prečítať celé
Príprava mladých na prijatie sviatosti birmovania prebieha počas pravidelných týždenných stretnutí s animátormi z radov saleziánov a laikov. Počas nich preberajú vopred vybrané témy z knihy Tweetuj s Bohom od Remery Michel z Vydavateľstva DON BOSCO. Posledné tohtoročné stretnutia však bolo netradičné. To štvrtkové začalo modlitbou k Duchu Svätému po ktorej nasledovala malá rekapitulácia poznatkov, preberaných počas stretnutí, formou známej
Prečítať celé
V dňoch 8. až 10. decembra sa stretlo všetkých 5 skupín birmovancov na spoločnom sústredení na chate Opatová. Toto legendárne rekreačné zariadenie s horským hotelom a umelým jazerom, nachádzajúce sa v Opatovskej doline bolo spustené do prevádzky už v roku 1962. Odvtedy ho navštívili aj známe osobnosti ako Jiřina Bohdalová či Jozef Kroner. Počas druhého adventného víkendu sa k nim
Prečítať celé
Počas adventu sa, okrem nedieľ a Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, slávia každé ráno rorátne sväté omše. Vo farskom kostole sa slávia denne o 6:45 a na Spojenej škole sv. Jána Bosca v stredu o 7:20. Príhovor a aktivita pre deti budú bývať vždy v utorok a štvrtok v kostole a v stredu v školskej kaplnke. Označenie roráty pochádza z
Prečítať celé
3. decembra 2023, počas nedeľných svätých omší, boli požehnané adventné vence a zapálila sa prvá adventná svieca. Poobede sme privítali všetky deti na už tradičnom adventnom popoludní, kde mali možnosť si vyrábať vianočné pozdravy, napiecť medovníky alebo vianočné oblátky. Na záver deti privítali Svätého Mikuláša, ktorý všetkých obdaroval sladkosťami.
Prečítať celé
V dňoch 24. – 26. novembra 2023 sa konali duchovné cvičenia pre farníkov z Novej Dubnice a priateľov z blízkeho okolia. Na chate Cementár v Belušských Slatinách sa zišlo 33 ľudí, ktorí si z úst don Bohumila Piešťanského, farára, prišli vypočuť, ako žiť v Božej prítomnosti, ako padnúť pred Bohom na tvár a ako vstúpiť do Tajomstva Ježišovho narodenia v
Prečítať celé
V sobotu, 18. novembra 2023 sa v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Kolačíne stretli veriaci, ctitelia Panny Márie Zázračnej Medaily. Po modlitbe Ruženca Božieho milosrdenstva nasledovalo svedectvo pani Danky Sitekovej o kaplnke Panny Márie vo väznici v Dubnici nad Váhom. Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou, ktorej predsedal salezián, don Peter Šinčík, z novodubnickej komunity a koncelebroval väzenský kaplán. Po svätej omši
Prečítať celé
Vzniká detský spevácky zbor, spievať bude spravidla 3. nedeľu v mesiaci (najbližšie 17. decembra 2023) na detskej svätej omši o 10:30. V tento deň bude i nácvik o 9:15 v saleziánskom mládežníckom stredisku.⠀ ⠀ Pápež František o speve… „Celkom osobitý je význam hudby, ktorá reprezentuje ozajstné prostredie, v ktorom sú mladí neustále ponorení, ako kultúra a jazyk schopný vyvolať emócie
Prečítať celé
Po úvodných spoločných stretnutiach začali aj stretnutia birmovancov po skupinkách. Spolu sa na prijatie sviatosti birmovania pripravuje 65 mladých v dvoch dievčenských a troch chlapčenských stretkách. Ježiš pri svojom krste prijal Ducha Svätého, ktorý mu dal silu odolať pokušeniam diabla na púšti a prisľúbil svojim učeníkom, že po jeho nanebovstúpení na nich tiež zostúpi Duch Svätý. Stalo sa to v
Prečítať celé
Prvý novembrový víkend v našom saleziánskom stredisku patril svätým, presnejšie tým, ktorí sa vydali na cestu svätosti. Na „Karnevale svätých a biblických postáv“ sa stretli tí najmladší z našej farnosti spolu s ich rodičmi a animátormi. Stretnutie začal pán farár Bohumil Piešťanský spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala zábava, tanec, ale i príhovory jednotlivých svätých – detí, ktoré v krátkosti predstavili
Prečítať celé
V nedeľu, 15. októbra, v popoludňajších hodinách, sa na lúke pri salaši konala už tradičná šarkaniáda. Účasť bola naozaj veľká, prichádzali celej rodiny, či už so zakúpeným šarkanom, alebo vlastnoručne vyrobeným. Počasie bolo priam ideálne, slnko, teplo, ani vietor nefúkal. To sa samozrejme na púšťanie šarkanov až tak nehodí, tak bolo vidieť viacerých účastníkov akcie, ako pobehujú po lúke, snažiac
Prečítať celé
Tretiu júlovú nedeľu privítal don Marek Michalenko na detskej svätej omši vzácneho hosťa, dona Petra Timka, provinciála saleziánov na Slovensku. Prišiel spolu so svojim zástupcom, donom Petrom Jackom, aby uviedol do úradu nového direktora saleziánskej komunity a diela v Novej Dubnici, dona Františka Kuboviča. Ten bol zároveň pred časom zvolený aj ako nový direktor miestneho oratória a mládežníckeho strediska. „Verím,
Prečítať celé
Prvého mája sa stretli veriaci našej farnosti v priestoroch saleziánskeho strediska, aby spoločne oslávili Deň farnosti. Jej patrónom a zároveň aj patrónom kostola je sv. Jozef Robotník, ktorého sviatok si v tento deň propomíname. Bolo pripravené občerstvenie i pohostenie v podobe kapustnice a ostro-kyslej polievky a samozrejmosťou bol aj pitný režim pre deti i dospelých. Mladé mamičky pripravili spolu s
Prečítať celé
Teologický večer (16.6.2024) Teologický večer (17.3.2024) Teologický večer (18.2.2024) Teologický večer (10.12.2023) Teologický večer (19.11.2023) Teologický večer (22.10.2023) Teologický večer (18.6.2023) Teologický večer (16.4.2023) Teologický večer (26.3.2023) Teologický večer (5.3.2023) Teologický večer (22.1.2023) Teologický večer (24.10.2021)
Prečítať celé
Pán farár, don Bohumil Piešťanský, spolu s dobrovoľníkmi, hudobníkmi a mladými zo saleziánskeho strediska pripravili netradičnú krížovú cestu. Vďaka počasiu sa nakoniec uskutočnila vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka. V úvodných slovách zaznelo, že sám „Ježiš nás pozýva na túto krížovú cestu. Nechce od nás len spomienku alebo súcit. Chce od nás, aby sme mu dali svoje hriechy, svoje zlyhania. Pri
Prečítať celé
V posledný marcový piatok sa v našej farnosti konala dramatizovaná krížová cesta. Celý projekt bol už tradične v réžii pani Janky Hortovej, ktorá so žiakmi všetko nacvičila. Pre všetkých zúčastnených to bol veľmi emotívny vstup do slávenia veľkonočných sviatkov. Príspevok Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica Foto Jojo Bukovcak Tešíme sa aj na ďalšie príspevky od účastníkov diania v
Prečítať celé
Súčasťou duchovnej ponuky našej farnosti sú aj pobytové duchovné obnovy. Jedna z nich, Duchovná obnova manželov, sa uskutočnila v termíne od 17. do 19. marca 2023. Akcia sa konala v rekreačnej oblasti Belušské Slatiny – Chata Cementár a duchovne ju viedol pán farár don Bohumil Piešťanský. Počas víkendového pobytu boli v programe zamyslenia, sv. omše, adorácie aj spoločná turistika. Takmer
Prečítať celé
Posledný februárový víkend hostila SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline vo svojich vynovených priestoroch viac ako 150 miništrantov, animátorov a saleziánov z celého Slovenska. Svoje zastúpenie i keď skromnejšie tu mala aj Nová Dubnica. Do Žiliny sme vyrazili v dvoch partiách. Jedna s don Pavlom Níznerom, ktorý mal neďaleko Žiliny víkendové stretnutie s misijnými dobrovoľníkmi a druhá sa pripojila k výprave z
Prečítať celé
Oslava svätého Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže, zakladateľa saleziánov a patróna Spojenej školy, nachádzajúcej sa v našej farnosti začala už v piatok florbalovým turnajom zmiešaných družstiev. Zúčastnilo sa ho osem štvor a viacčlenných tímov. Pre všetkých účastníkov bolo po vyhodnotení pripravené malé pohostenie. V sobotu pokračovali oslavy slávnostnou svätou omšou, po ktorej nasledovalo malé pohostenie v podobe rezňov, alko
Prečítať celé
Prázdninová ponuka v našom stredisku: PIATOK 24.2. 19:00 mládežnícke stredisko NEDEĽA 26.2. 15:00-17:30: rodinné oratko 18:00-20:00: KALČETOVÝ VEČER (stolný futbal) hrajú dvojice, do 8 bodov, výsledky zápasov nahlasujú organizátorovi, ten zapíše ktorá dvojica vyhrala a ktorá prehrala, na základe toho počítač pridelí body (čím silnejší súper, tým viac bodov program pridelí, výsledky sa priebežne zobrazujú) na záver sa vyhodnotia dve
Prečítať celé
Sen sa stáva skutočnosťou V roku 1824 sníva malý, 9 ročný chlapec, Giovanni Bosco, svoj sen. V ňom sa mu postupne odhaľuje poslanie, na ktoré ho Boh volá: ujať sa opustených chlapcov, ktorí sa dostali na zlú cestu. Sen sa postupne stával skutočnosťou a dnes je viac ako 14 tisíc saleziánov prítomných v 133 krajinách sveta. Don Bosco bol inšpirátorom
Prečítať celé
Vďaka Bibliqu – Lige objaviteľov Slova, spoznáš krásu Božieho slova za pár minút denne a zasúťažíš si s kamošmi z celého Slovenska. Spustili sme druhý ročník unikátnej biblickej ligy – Bibliqu, ktorú nosíš všade so sebou priamo vo svojom mobile. Ak chodíš do 8. ročníka ZŠ až 2. ročníka SŠ, daj dokopy tím a zabavte sa pri spoznávaní Svätého Písma či plnení
Prečítať celé
V nedeľu 25.decembra 2022, na Slávnosť Narodenia Pána, sa v našej farnosti konala Jasličková slávnosť. Pod vedením pani Janky Hortovej nacvičili deti a mladí z farnosti dramatizáciu Ježišovho narodenia. Scénky boli popretkávané spevom a hudbou ale i vopred pripravenými videami s nahovoreným komentárom. Prípravy začali už niekoľko týždňov vopred a okrem samotných detí sa na nich podieľalo i mnoho ďalších
Prečítať celé
Aj tretie adventné popoludnie u saleziánov v Novej Dubnici patrilo najmä deťom a mladým rodinám. Okrem už tradičného pečania oplátok, či medovníkov, mali možnosť si vyrobiť rôzne ozdoby a vianočné pohľadnice. Pre všetkých bolo pripravené i malé pohostenie a horúci čaj. Spestrením boli netradičné stanovištia ako lezecká stena, či výuka šachu.
Prečítať celé
„Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti, v snahe vložiť ho do aktuálneho kontextu, s jeho rizikami, výzvami a príležitosťami. Pretože každého z nás si Pán vyvolil, „aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1, 4).“ Týmito slovami začína Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka, Gaudete et exsultate. Aj mladým, ktorí
Prečítať celé
Technické lýceu na Spojenej škole sv. Jána Bosca, ktoré je v duchovnej správe saleziánov a kde pôsobia štyria saleziáni, už v minulosti presiahlo hranice našej farnosti, okresu i kraja. Nebude tomu pravdepodobne inak ani v budúcnosti. Dňa otvorených dverí, 1. decembra 2022, sa tu zúčastnilo 120 záujemcov o štúdium od Čadce až po Vrbové, väčšinou samozrejme v sprievode rodičov. Nádejných
Prečítať celé
V nedeľu, 16. októbra 2022, sa uskutočnilo prvé z pravidelných mesačných stretnutí detí zo Spojenej školy sv. Jána Bosca, pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie. Stretnutia sú známe pod skratkou IMOS = Ide mi o svätosť. Pri ich realizácii pomáha viacero mladých z nášho strediska, či už ako animátori skupinky, alebo pri rôznych aktivitách. Spoločne sa snažia naplniť túžbu dona Bosca – „Chcem
Prečítať celé
Druhá októbrová nedeľa v Novej Dubnici patrila tradičnej šarkaniáde. V poobedňajších hodinách sa desiatky rodín a mladých stretli pred strediskom, odkiaľ sa presunuli na neďaleký salaš, aby strávili slnečný jesenný deň spoločným púšťaním šarkanov. Pre účastníkov šarkaniády bola pripravená aj hra, kde mali vylúštiť meno Artemide Zattiho, prvého saleziána koadjútora, ktorý bol v tento deň v Ríme vyhlásený za svätého.
Prečítať celé
V utorok, 13. septembra 2022, sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo stretnutie tvorcov farského mediálneho obsahu. Navzájom sa podelili o svoje skúsenosti s mediálnym priestorom a potom sa im prihovoril Alojz Mičieta, ktorý študuje médiá a komunikáciu na prestížnej univerzite Santa Croce v Ríme. Kto by mal záujem a ochotu prispieť ku všeobecnej informovanosti v našom saleziánskom diele, môže sa
Prečítať celé
V sobotu, 17. septembra 2022, prijalo 40 birmovancov z našej farnosti sviatosť birmovania z rúk generálneho vikára žilinskej diecézy Martina Kramaru. Počas roka sa pripravovali na pravidelných týždňových stretnutiach v štyroch skupinkách mladých a jednej skupinke dospelých, túžiacich prijať túto sviatosť. Po čítaniach zo Svätého Písma nasledovalo predstavenie birmovancov pánom farárom Bohumilom Piešťanským, SDB a homília otca vikára. „Dnes prichádzate,
Prečítať celé
V roku 2024 oslávia Saleziáni dona Bosca 100. výročie príchodu na Slovensko. Je to zároveň sté výročie príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko. Saleziáni sa na túto udalosť v komunitách pripravujú už rok. V Šaštíne sa 8. septembra 2022 začala spoločná príprava celej saleziánskej rodiny na toto milé jubileum, ktorá sa nesie v duchu hesla „S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal.“
Prečítať celé
Jozef Sliepka, rodák z neďalekých Bánoviec nad Bebravou oslávil svoje narodeniny a meniny, ktoré má v jeden deň, hneď dvakrát. Svätú omšu slúžil v predvečer sviatku sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie i na sviatok sv. Jozefa Robotníka, patróna našej farnosti. V tento deň svoj sviatok dodatočne i oslávil spolu s priateľmi a farníkmi v priestoroch saleziánskeho mládežníckeho strediska. „Na
Prečítať celé
Začiatkom mája prebehla v saleziánskych strediskách na Slovensku už druhá zbierka materiálnej humanitárnej pomoci pre trpiacich ľudí na Ukrajine. Stredisko v Novej Dubnici malo tentokrát pridelené prijímať ryžu, čaj, kávu a cestoviny. Vďaka štedrosti dobrodincov z farnosti sa podarilo opäť zhromaždiť 20 plných banánových škatúl týchto komodít. Saleziáni, vďaka štedrosti darcov, odoslali do konca apríla už 148 paliet humanitárnej pomoci,
Prečítať celé
Podľa tradície aj v tomto roku na jar sa v Chate Cementár – Ladce uskutočnila duchovná obnova pre staršie rodiny z farnosti Nová Dubnica pod vedením Štefana Wallnera. Účastníkom bolo ponúknutých 6 tém o svätom Jozefovi podľa katechéz svätého Otca Františka. Večery boli doplnené kresťanskými filmami. V sobotu bola súčasťou programu pobožnosť krížovej cesty na hore Butkov. Obohatením bola oslava
Prečítať celé
Milé deti, mládež, rodičia, Saleziáni don Bosca v Novej Dubnici pre vás pripravili ponuku aktivít cez Jarné prázdniny 2022. Nájdete ich aj v priloženom dokumente: Jarné prázdniny 2022-program-tabuľka   (vysvetlivky: mladší – žiaci od 1.r.ZŠ do 7.r.ZŠ; starší: žiaci od 8.r.ZŠ) Piatok 4.3.: 19.00-21.00: FLORBALOVÝ VEČER (nutné: tenisky do haly pod kostolom; vítané: florbalová hokejka sa dá požičať) Vek: starší
Prečítať celé
Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2021 zaplatili daň z príjmov. V roku 2021 ste nám darovali 1914,11€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivo si
Prečítať celé
Tábory v roku 2022: Letný zážitkový tábor pre mládež vo veku 8.r. ZŠ/tercia – 2.r. SŠ/Sexta sa uskutoční 3.-9.júla 2022 v Belušských Slatinách. Prímestský tábor pre deti vo veku 1.-6.r. ZŠ sa uskutoční 18.-22.júla 2022 našich priestoroch.
Prečítať celé
Z nariadenia vlády a usmernenia KBS sa od štvrtka 25.11.2021 nesmú sláviť sväté omše za účasti veriacich (len 6 ľudí). Predsieň kostola bude počas dňa otvorená na individuálne návštevy. Radi by sme vás informovali, že úmysly svätých omší slúžime tak ako sú písané. A to počas našich súkromných, komunitných svätých omší (spravidla slúžených ráno o 7:30, v nedeľu o 10:30).
Prečítať celé
Dvaja saleziáni z komunity v Novej Dubnici sa počas víkendu zúčastnili stretnutia koadjútorov. Súčasťou programu bolo bratské podelenie z komunitného ale i osobného života, z radostí a starostí všedných dní. Jednou z tém stretnutia bolo i blížiace sa výročie príchodu saleziánov na Slovensko. (www.saleziani.sk/nasa-historia) Viacerí saleziáni koadjútori zastávajú tiež službu ekonóma v komunite a diele. Počas týždňa sa teda videli
Prečítať celé
V nedeľu, 24. októbra 2021, sa v našej farnosti uskutočnil prvý z Teologických večerov pod názvom „Duchovný život“, určený pre všetkých, ktorí chcú hlbšie prenikať do obsahu kresťanskej viery. Viedol ho salezián z miestnej komunity, don Tibor Haluška. „Našou témou by malo byť definovanie podstaty duchovného života, alebo aspoň pokus o charakterizovanie toho, v čom spočíva duchovný život“, povedal don
Prečítať celé
V prvý deň mesiaca október, na prvý piatok, začala v našej farnosti séria duchovných obnov pre mladé rodiny, ale aj pre všetkých, ktorým záleží na ich duchovnom živote. Samotná duchovná obnova začala večernou svätou omšou o 18:00, počas ktorej sa veriacim prihovoril pán farár Bohumil Piešťanský. Ako býva u saleziánov zvykom, počas celej svätej omše bolo možné prijať sviatosť zmierenia.
Prečítať celé
Vo štvrtok, 2. septembra 2021, začal v našej farnosti slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, nový školský rok 2021/2022. Ako prebiehal tento deň v Spojenej škole sv. Jána Bosca si môžete pozrieť v nasledujúcom videu na našom youtube kanály. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neunikli žiadne nové videá. Fotky nájdete na našom facebooku. Po požehnaní tašiek prvákov duchovným správcom
Prečítať celé
                 OZNAMY NA 22. NEDEĽU CEZ ROK  (29.8. 2021) Liturgia týždňa: V sobotu je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Budúca nedeľa je 23. cezročná nedeľa   Oznamy:   Pána farára v jeho neprítomnosti 23.8. – 5.9.2021 zastupuje don Štefan Wallner (0903 718 131) a don Peter Šinčík (0911 103 040). Pozývame všetkých, osobitne učiteľov, žiakov a rodičov,
Prečítať celé
 Rímskokatolícka cirkev  –  Farnosť Nová Dubnica    Gorkého 834/23, 01851 Nová Dubnica, OZNAMY NA 21. NEDEĽU CEZ ROK               22. 08. 2021 Liturgia týždňa: v utorok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola v piatok je spomienka sv. Moniky v sobotu je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Budúca nedeľa je 22. cezročná nedeľa  Oznamy: Pána farára v jeho neprítomnosti
Prečítať celé
Viera do vrecka: Augustín a Tomáš. Ako hľadali Boha? Spoznajme dve osobnosti, ktoré nám v dejinách kresťanstva zanechali vzácne svedectvo. Pozvanie do relácie prijali traja rehoľníci: salezián don Pavol Grach, augustinián p. Juraj Pigula a dominikán p. Peter Fotta. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme sa dočítate v brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO
Prečítať celé
Pozývame vás osláviť s celou saleziánskou rodinou liturgickú slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov, hlavnú patrónku Saleziánskej kongregácie a celej saleziánskej rodiny: Svätá omša: pondelok 24.5.2021, 18:00 Kostol s. Jozefa Robotníka, Nová Dubnica online prenos: https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ Na túto slávnosť sme sa pripravovali deväťdňovou pobožnosťou: https://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3403-maria-panna-mocna-je-tema-deviatnika-k-panne-marii-pomocnici  
Prečítať celé
Ako zvládať stres a (s)pokoje žiť? Čo nám spôsobuje stres? Ako vystúpiť z kolotoča stresu? Môže nás Boh stresovať? Ako nájsť rovnováhu a pokoj, o ktoré kvôli stresu prichádzame, prezradia v relácii Viera do vrecka hostia: salezián don Peter Naňo, sr. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev a Anton Horváth. Predchádzajúce diely a bonusové videá relácie si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme
Prečítať celé
Viera do vrecka: Radosť lásky Prežívame špeciálny Rok rodiny Amoris laetitia, počas ktorého uvažujeme nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov dokumentu pápeža Františka Amoris laetitia. Čo v ňom nájdeme a na čo sa máme počas tohto roka sústrediť? Hosťami aprílovej relácie Viera do vrecka sú salezián don Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy a manželia Beránkovci. Predchádzajúce diely a bonusové
Prečítať celé
Pozývame vám k duchovnej príprave na sviatok sv. Jozefa Robotníka, patróna našej farnosti v Novej Dubnici – deviatnik: 2021 DEVIATNIK sv. Jozef Robotník (22.-30.4.)  
Prečítať celé
Vyučiť sa Ježišovmu umeniu evanjelizovať v jeho mene sa za tri roky nestihli ani prví učeníci. Pokračovali na ceste učeníctva aj po jeho zmŕtvychvstaní, ako to môžeme čítať v celých Skutkoch apoštolov. V geniálnom umení spolupracovať na spáse svojej duše a duší iných je potrebné byť učňom – učeníkom po celý život. O etapách tejto dobrodružnej cesty porozpráva saleziánka Dagmar Kráľová. Predchádzajúce diely a
Prečítať celé
Urobiť v aktuálnej situácii čosi pre ľudí na Slovensku SPOLOČNE A V JEDNOTE – OD 8.3. DO 31.3. 2021 S touto motiváciou začali slovenskí saleziáni v pondelok 8. marca nonstop modlitbu nazvanú „Adorácia saleziánov 24/24“. „V poslednom čase veľmi narástli telefonáty, správy a informácie o ľuďoch, ktorí ochoreli na COVID, ktorí prosia o modlitbu za svojich zomrelých alebo za svojich
Prečítať celé
Žijeme dni Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František apoštolským listom Patri corde (S otcovským srdcom) dňa 8.12.2020, pri 150. výročí vyhlásenia sv. Jozefa za Patróna Cirkvi (8.12.1870, bl. pápež Pius IX.). Pred blížiacim sa sviatkom sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (19.3.) vás pozývame na 9 dňovú duchovnú prípravu v podobe Deviatnika. Deviatnik k sv. Jozefovi Ponúkame vám aj brožúru, ktorú
Prečítať celé
Ako prežiť krízu s úžitkom? V relácii Viera do vrecka prezradí salezián don Marián Husár. Žiadna kríza netrvá večne a každú tmu po čase vystrieda svetlo. Ako prejsť týmto ťažkým obdobím spolu s Bohom, prezradí v relácii Viera do vrecka salezián don Marián Husár. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.  
Prečítať celé
Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov. Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu
Prečítať celé
SI DEVIATAK – ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE Si DEVIATAK?| Stále HĽADÁŠ STREDNÚ školu? | Si ON-LINE? | Zaujíma ťa INTERNET, INFORMATIKA, SIETE, PROGRAMOVANIE, GRAFIKA a TECHNOLÓGIE? SKÚS NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ ODBOR SÚČASNOSTI ŠTUDUJ TECHNICKÉ LÝCEUM zaujíma Ťa, ako na to? KONTAKTUJ NÁS 0917-861122 | riaditel@ssnd.sk | Ing. Jozef Imrišek – riaditeľ 0948-197922 | zastgym@ssnd.sk | Mgr. Ján Šatka – zástupca 0908-818931 | zastzs@ssnd.sk | Mgr. Jarmila Gábrižová – zástupkyňa ODPOVIEME | VYSVETLÍME | DOHODNEME VIDEOKONFERENČNÝ HOVOR | príp. OSOBNÚ NÁVŠTEVU (po uvoľnení opatrení) Od polovice februára majú
Prečítať celé
Popolcovou stredou začalo v Rímskokatolíckej cirkvi pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní. Je to čas na konanie pokánia, aby sme tak vyjadrili túžbu po obrátení a návrate k Bohu a blížnym. Ponúkame vám: Pôstne zamyslenia 2021 – 1.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 2.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 3.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 4.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 5.týždeň Pôstne zamyslenia
Prečítať celé
Tehlička 2021 Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO pod názvom Tehlička. Každoročne pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy. Zámerom Tehličky 2021 je pomôcť komunite saleziánov, ktorí sú misionármi v Jakutskej republike. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť rekonštrukciu
Prečítať celé
Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2020 zaplatili daň z príjmov. V roku 2020 ste nám darovali 2023,47€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivo si
Prečítať celé
Prečítať celé
Slávnosť sviatku DON BOSCA sa nám blíži. Už v túto nedeľu oslávime svätca, ktorý nás všetkých spája. Pri tejto príležitosti nás v nedeľu 31. 01. 2021 čaká: 10:30 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA: online prenos z Kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici 18:00 Don Bosco show: MILUJEM DON BOSCA (live na FB @oratkoonline) 00:00 – 24:00 (počas celého dňa): KVÍZ: Čo vieš
Prečítať celé
Pozývame všetkých priateľov dona Bosca v Novej Dubnici osláviť sviatok sv. Jána Bosca touto parádnou aktivitou (KVÍZ), ktorú pre vás pripravili naši animátori . Nedeľa 31.1.2021, 00:00 – 24:00. (do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas 24 hodín jej trvania (samozrejme, kým sa nenaplní počet 50). Súťaží sa cez aplikáciu kahoot.it. Súťažia jednotlivci, skupiny či celé rodiny. POZOR: počet súťažiacich
Prečítať celé
Slávnosť sviatku dona Bosca sa nám blíži. Už v túto nedeľu oslávime svätca, ktorý nás všetkých spája. Pri tejto príležitosti nás v nedeľu (31. 01. 2021) čaká: 09:30 sv. omša s provinciálom z @mileticka.saleziani (link nájdete aj na FB @oratkoonline) 18:00 Don Bosco Show – Milujem don Bosca (live na FB @oratkoonline) #oratkoonline #donbosco #milujemdonbosca #saleziani #salezianky  
Prečítať celé
Prečo a ako rozlišovať? Všetci túžime robiť správne rozhodnutia. Napriek dobrým túžbam sa však často rozhodujeme nesprávne. Čo je dobre vedieť ešte skôr, ako sa pustíme do rozlišovania? Hosťami januárovej relácie sú správca farnosti Bratislava-Miletičova don Marián Husár, SDB, exercitátor páter Jakub Garčár, SJ a don Ján Maturkanič, SDB. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.
Prečítať celé
ONLINE prenos SV. OMŠE: NEDEĽA o 10:30 Začíname: 24.1.2021 až do odvolania (podľa pandemickej situácie) YouTube kanál: Saleziáni Nová Dubnica https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ
Prečítať celé
Blížiacu sa Nedeľu Božieho slova môžu rodiny stráviť aj pri domácej liturgii prejavenia úcty k Biblii. Ide o krátku pobožnosť poukazujúcu na hodnotu Božieho slova a potrebu jeho spoznávania aj v domácom prostredí. Príručku k liturgii spracovalo Katolícke biblické dielo na Slovensku, ktoré pozýva aj do ďalších aktivít na zoznamovanie sa so Svätým písmom. Domáca liturgia prejavenia úcty k Biblii je
Prečítať celé
Myslíme  na vás pri slávení súkromných komunitných sv. omší aj počas „saleziánskeho“ mesiaca január, počas ktorého slávime spomienky a sviatky svätých a blahoslavených saleziánskej rodiny: 8. január – blahoslavený Titus Zeman 15. január – blahoslavený Alojz Variara 22. január – blahoslavená Laura Vicuňa 24. január – svätý František Saleský 30. január – blahoslavený Bronislav Markiewicz 31. január – svätý Ján
Prečítať celé
Prvé sv. prijímanie žiakov cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca sa tento rok konalo v odloženom jesennom termíne – 26.9.2020. Krátko potom bolo slávenie verejných sv. omší zakázané a deti zostali odkázané len na prijímanie duchovného sv. prijímania počas médiami prenášaných sv. omší (napr. aj z nášho Oratka). Deti netrpezlivo spolu s rodičmi čakali, kedy sa kostoly zasa otvoria a všetci budú môcť prísť a prijať Eucharistiu.
Prečítať celé
Tento rok v našej farnosti ponúkame tieto adventné aktivity: Pre deti a rodiny: Animátori nášho saleziánskeho strediska pripravujú pre deti a rodiny „onlajn“ Adventný program v podobe príbehov, úloh a dielničiek, ktorými sa budú pripravovať na Vianoce. Pre tých, čo nemajú možnosť si vytlačiť omaľovánku, je na stolíku pri sakristii vytlačených niekoľko kusov. Všetky potrebné informácie a materiály nájdete na internetovej stránke
Prečítať celé
Tento rok v našej farnosti ponúkame nasledujúce adventné aktivity: Pre deti a rodiny: Animátori nášho saleziánskeho strediska pripravujú pre deti a rodiny „onlajn“ Adventný program v podobe príbehov, úloh a dielničiek, ktorými sa budú pripravovať na Vianoce. Pre tých, čo nemajú možnosť si vytlačiť omaľovánku, je na stolíku pri sakristii vytlačených niekoľko kusov. Všetky potrebné informácie a materiály nájdete na internetovej stránke
Prečítať celé
Komunita Saleziánov dona Bosca, ktorá spravuje farnosť v Novej Dubnici, boli v poradí tretia, ktorú otec provinciál vizitoval od svojho od svojho uvedenia do tejto služby (1.9.2020). Uskutočnila sa v dňoch 15.-18.10. Vo štvrtok sa mu cestu do Novej Dubnice snažili skrížiť dopravné komplikácie, ale podarilo sa mu ich prekonať. Keďže okolnosti neumožnili, aby sa stretol s farníkmi, animátormi, mládežou a deťmi, na
Prečítať celé
Hokejbal: vynovenie hokejbalového ihriska a popoludnie V sobotu 10. októbra naše hokejbalové ihrisko opeknelo vďaka brigáde pod vedením Františka Špánika, ktorému pomáhali Erik Bakai, Matej Letko, Martin Kopecký a Lukáš Pořízek. Vynovené čiary teraz žiaria a pomáhajú hráčom i divákom, aby mali z hry ešte väčší zážitok. Na tomto obnovenom ihrisku sa v nedeľu 11.10. uskutočnilo hokejbalové popoludnie. Zišla sa dobrá partia, hrali sa
Prečítať celé
Aj tento rok don Štefan Wallner podnikol s chlapcami nášho oratka viaceré výlety. Boli to poväčšine cyklotúry po okolí, kde mohli spoznať krásy nepoznané, ale spoznať lepšie i tie známe miesta v našom peknom regióne Stredného Považia. Najviac výletov absolvovali samozrejme tí, ktorí mnohorako pomáhali pri rôznych druhoch prác v našom saleziánskom areáli. Všetci sa už tešia na ďalšie pokračovania a nové dobrodružstvá.
Prečítať celé
Druhá vlna korona vírusu spôsobila, že slávnosť prvého svätého prijímania detí Spojenej školy sv. Jána Bosca sa ti uskutočnila s obmedzeniami, resp. v náhradnom termíne. V sobotu 3.októbra, sa uskutočnila oslava 25. výročia kňazskej vysviacky dôstojného pána Jozefa Sliepku (93 rokov), ktorého nikomu v Novej Dubnici a v širokom okolí, a ani v saleziánskej rodine, netreba nikomu  predstavovať. Slávnostnú sv. omšu v Kostole sv. Jozefa Robotníka celebroval spolu s donom
Prečítať celé
Druhá vlna korona vírusu spôsobila, že slávnosť prvého svätého prijímania detí Spojenej školy sv. Jána Bosca sa ti uskutočnila s obmedzeniami, resp. v náhradnom termíne. V sobotu 26.septembra sa v Kostole sv. Jozefa Robotníka uskutočnila odložená slávnosť prvého svätého prijímania detí zo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. Slávnosť viedol farár don Bohumil Piešťanský, ktorý je od 1.7. novým členom miestnej komunity Saleziánov
Prečítať celé
11.-13.9. sa uskutočnil Animátorský výlet. V piatok 11.9. sme sa stretli na vlakovej stanici v Trenčianskej Teplej, odkiaľ sme pokračovali rýchlikom do Popradu a odtiaľ na chatu do Kvetnice. V piatok večer sme sa aklimatizovali a pripravili na túru. V sobotu už od rána počasie vyzeralo dobre, a tak nám nič nebránilo v našej ceste. Tatranskou električkou sme sa dostali na
Prečítať celé
V úvode septembra sa aj najstarší animátori, poväčšine vysokoškoláci, utiahli do už spomínaného krásneho Zubáku na ich pravidelné každoročné duchovné cvičenia. Tentoraz okrem iného uvažovali na tému „láska“, vychádzajúc z biblických textov knihy Pieseň piesní a prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, konkrétne o slávnom Hymne na lásku. Aj pre nich to bol pekný čas na načerpanie duchovnej energie do nového školského roku.
Prečítať celé
Na konci prázdnin 120 detí zažilo nádherný príbeh Levieho kráľa. Celkovo 35 animátorov pripravilo pre deti ďalší nezabudnuteľný týždenný Prímestský tábor plný množstva ponúk na vytváranie nových priateľstiev, či upevňovania tých starých. Krátke divadielka z príbehu, súťaže, aktivity, tvorivé dielne, mestská hra, celodenný výlet v okolitých lesoch s časťami náučného chodníka pri Ľuborči, zamyslenia, modlitby, sv. omša, toto všetko pomáhalo deťom, aby spolu
Prečítať celé
Na základe rozhodnutia vikára provinciála Saleziánov don Bosca na Slovensku bol od 1.7.2020 za farára saleziánskej farnosti sv. Jozefa robotníka v Novej Dubnici ustanovený don Bohumil Piešťanský SDB. Pochádza z Hronských Kľačian v okrese Levice. Saleziánom je od roku 1994. Za kňaza bol vysvätený v roku 2003 v Banskej Bystrici. Ako salezián-kňaz pôsobil v Trnave na Kopánke, kde mal na starosti
Prečítať celé
Náhradné termíny slávnosti 1. sv. prijímania: v sobotu 26. septembra 2020 deti z našej katolíckej Spojenej školy sv. Jána Bosca v sobotu 10. októbra 2020 deti zo ZŠ J. Kráľa a Súkromnej ZŠ
Prečítať celé
Vážení rodičia predškolákov, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL ZMENY vo FORME a DÁTUME ZÁPISU ŽIAKOV do 1. ročníka základných škôl. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa POSÚVA na obdobie od 15.04.2020 do 30.04.2020. Zápis bude realizovaný BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI zapisovaného DIEŤAŤA. Na zápis sa dostaví
Prečítať celé
Jedna z dosť náročných úloh pre rodičov malých detí býva, ako naučiť dieťa správnemu chovaniu v kostole. Dieťa predsa ničomu nerozumie, a tak si začne krátiť čas svojim spôsobom, poväčšine vyrušovaním. Možno práve projekt katechéz Dobrého Pastiera môže byť v tejto oblasti pre rodičov vynikajúcou pomocou. Ide o liturgické a biblické katechézy prispôsobené veku dieťaťa. 1. stupeň pre deti 3-6 ročné, 2. stupeň pre deti 6.-9.
Prečítať celé
Keď sa povie „jasličková“, obyčajne máme na mysli vystúpenie detí v tradičnom štýle betlehemcov, alebo niečo podobné. Avšak vianočné vystúpenie, ktoré bolo na slávnosť Narodenia Pána popoludní v sále saleziánskeho strediska v Novej Dubnici, je naozaj niečim viac. V jedinečnom prevedení amatérskych hercov z nášho strediska, pod vedením skúsenej režisérky p. J. Hortovej, vzniká každoročne originálne dramatické vystúpenie. Evanjeliový príbeh
Prečítať celé
Don Bosco hovorieval, dobré je nepriateľom lepšieho. V tom zmysle, že ak by sme chceli vždy všetko robiť dokonalé, tak ako by to malo byť, zanedbalo by sa mnoho dobra – toho možného. Keď uvažujeme ako pomôcť pripraviť srdcia na Vianočné sviatky aj rodinám s malými deťmi, zaiste si nemôžu dovoliť stráviť neviem koľko hodín v meditatívnom tichu. A preto
Prečítať celé
Vianočné obdobie zaiste patrí k tým najkrajším obdobiam roku. Ale už advent ponúka niekoľko pekných momentov na prehĺbenie viery najmä pre deti. Okrem nádherných ranných rorátnych sv. omší je to predovšetkým sviatok sv. Mikuláša. Je to veľmi silná postava v plejáde svätcov, práve z pohľadu rodiny. Aj na našej cirkevnej škole sme sa, ako každoročne býva zvykom, rozhodli túto príležitosť
Prečítať celé
Štvrtok 12. decembra bol pre deti z našej materskej školy veľkou slávnosťou. Pred zrakmi svojich rodičov, príbuzných, ale aj ostatných farníkov, predviedli niečo zo svojho hereckého umenia. A treba dodať, že to bolo skutočne skvelé. Svoje vystúpenie si dlho a zodpovedne pripravovali, a  pani učiteľky ich pri tom trpezlivo sprevádzali. Benjamínkovia, Šikulkovia a Vševedkovia predviedli dojímavé výkony, a ich rodičia a učiteľky majú právom byť na
Prečítať celé
Aj tento rok sme rodinám s deťmi ponúkli ako prípravu na sviatky Božieho narodenia  ranné rorátne sv. omše. Príprava sa niesla v duchu hesla: Príď, Pane Ježišu! Vychádzala z myšlienky Adventného obdobia, ktoré nám pripomína druhý slávny príchod Pána Ježiša, a tiež aj prichádzajúcu slávnosť Božieho narodenia a príchod Pána Ježiša. V príhovoroch kňaz krátko vysvetlil jednotlivé časti liturgie slova. Každý deň
Prečítať celé
  Milí priatelia. Saleziáni spolu s animátormi každoročne pripravujú pre rodiny s deťmi adventné nedeľné popoludnia vo forme tvorivých dielní.  Aj tento rok vás teda pozývame, aby ste s nami strávili tento adventný čas. Každú adventnú nedeľu od 15.00 h. v novodubnickom saleziánskom stredisku. Aj týmto spôsobom chceme v našom saleziánskom stredisku vytvárať spoločenstvo a zažívať takto radosť v kruhu priateľov vo viere.  Už prvá
Prečítať celé
V sobotu 30. novembra sa chlapi zo spoločenstva Modlitieb otcov zišli na celodennú Duchovnú obnovu. Hoci niekoľko predchádzajúcich dní bolo upršané a pochmúrne počasie, tento deň bol ako z rozprávky. Jasné slnečné lúče vytvárali na mrazivých steblách trávy rôzne ornamenty, ktoré pôsobili ako balzam na dušu človeka. Celkové prostredie horskej chaty, pod nádhernými slnkom zaliatymi bralami Vršatca, pomáhali navodiť tú pravú meditatívnu náladu. Samozrejme
Prečítať celé
Po tom ako prednedávnom prebehli imatrikulácie našich prvákov stredoškolákov, mali príležitosť prežiť svoju chvíľku slávy aj naši malí prváčikovia. Pod vedením obetavých učiteliek si nacvičili pre rodičov pútavý program, ktorým vtipne pobavili zúčastnené publikum. Do programu svojim číslom prispeli aj žiaci druhého ročníku, aby si aspoň nachvíľku zaspomínali ako to bolo pred rokom, keď aj oni predstúpili pred svojich rodičov
Prečítať celé
Srdečne pozývame na adventnú DUCHOVNÚ OBNOVU pre mladé rodiny.   V SOBOTU 14. DECEMBRA 2019 v novodubnickom saleziánskom stredisku. PROGRAM: 10.00     úvodná kávička 10.15     podnety na zamyslenie, priestor na modlitbu, sv. spoveď 12.15     sv. omša          záver PRIHLASOVANIE a info – don Ragula: 0911 730 421 / novadubnica@saleziani.sk P.S.   Deti sa budú môcť zahrať
Prečítať celé
Byť služobníkom oltára bolo niekedy pomerne jednoduchou záležitosťou. Mnohí chodili miništrovať, takže chalan prirodzene túžil do tejto partie patriť. Dnes to ale je už o niečom inom. Prísť miništrovať, to už chalana niečo stojí. Ponajprv, chce to riadnu odvahu. Veď málokto v jeho veku si trúfne postaviť sa v kostole pred všetkých, aby im bol na očiach. Aj dospeláci majú
Prečítať celé
Posledný vyučovací deň pred jesennými prázdninami študenti našej strednej školy využili na imatrikulácie svojich nových spolužiakov, prvákov. Už tradične, študenti tretieho ročníku majú tú česť prijať do spoločenstva študentov, nových prvákov. V utorok 29. októbra sa v sále saleziánskeho strediska zišli prváci Gymnázia, prváci Strednej odbornej školy Informačných technológií a študenti kvinty Osemročného gymnázia, na dopoludňajšom spoločenskom programe. Tretiaci si skutočne dali záležať
Prečítať celé
So začiatkom novembra sa už tradične spája slávnosť všetkých svätých. Je to príležitosť znovu si uvedomiť zmysel nášho kresťanského snaženia. Prečo sa usilujeme žiť ako kresťania, aj keď to je náročné? Pretože nám to za to stojí. Totižto, tu ide skutočne o večnosť! Práve títo naši bratia a sestry, ktorí žili pred nami a zvládli to na výbornú, sú nám
Prečítať celé
Väčšina z nás, ktorí dnes tvoríme spoločenstvo cirkvi, sme boli pokrstení ešte ako malé deti. Niekedy to nepriatelia cirkvi vyťahujú aj ako námietku, že sme nemali možnosť vyjadrenia k tak podstatnej udalosti, ako je krst. Nuž, práve birmovka je týmto vyjadrením. Ten kto dosiahne dostatočný stupeň zrelosti, má sa sám zodpovedne postaviť pred cirkevné spoločenstvo a vyznať svoju vieru. Týmto spôsobom deklaruje že
Prečítať celé
Na ôsmeho októbra bola ohlásená vizitácia nášho biskupa. V histórii našej pomerne mladej farnosti sme ešte takúto udalosť nezažili. Je pravdou, že biskup prichádza do farnosti z rôznych príčin, zvyčajne na nejakú slávnosť. Teraz však išlo o niečo skutočne špeciálne – Kánonickú vizitáciu. Najprv do farnosti prichádzali jeho spolupracovníci z kúrie. Ako prvý bol p. farárovi doručený niekoľko stranový dotazník, ktorý bolo potrebné starostlivo
Prečítať celé
Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec. Počas ich modlitby mocne pocítili prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si vtedy spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec,
Prečítať celé
Základnou školou sa v živote mladého človeka ukončuje obdobie takpovediac číreho  detstva, a začiatok strednej školy môže byť vo viacerých smeroch skutočne dosť náročný. Často prichádza zmena prostredia, azda s výnimkou kvinty osemročných gymnázií, noví spolužiaci, noví učitelia, nové nároky,… Najmä začiatok strednej školy je teda naozaj pre mladého človeka pomerne náročným obdobím. Vedenie a pedagógovia našej cirkevnej školy si to plne uvedomujú. A keďže
Prečítať celé
Počas víkendu 27. – 29. septembra sa uskutočnila aj Duchovná obnova pre staršie manželské páry našej Farnosti. Pod vedením dona Štefana Wallnera sa zišlo 33 účastníkov, ktorí si vytvorili potrebný priestor na duchovné zamyslenie.   Dvakrát v roku sa zúčastňujú staršie manželské páry na trojdňovej duchovnej obnove. Jesenná obnova sa uskutočnila v Ladcoch, chata Cementár. Témou na zamyslenie a motiváciu bola Posynodálna apoštolská
Prečítať celé
V sobotu 12. októbra prebehla na našej katolíckej škole jedná skvelá akcia. Tí ktorí ste sa nechali zlákať mi určite dáte za pravdu. Deti a mládež rôznych vekových kategórií, ale aj ich rodičia, mali možnosť prežiť tento deň „spojení v športe“. Šport, pohyb, to sú ponuky ktoré vždy vedeli pritiahnuť mladých a spríjemniť akékoľvek chvíle. Možno o to viac, že okrem športových ponúk tu bol
Prečítať celé
Ešte sa len škola rozbieha a roztáča svoj kolotoč povinností, úloh a starostí, a naši štvrtáci už zažili poriadnu dávku radosti. V týždni od ôsmeho do trinásteho septembra zažili svoju prvú  Školu v prírode. V prekrásnom prostredí Malých Karpát, v rekreačnom zariadení Euromesto v Častej – Píle, mohli zažiť že škola ponúka aj radostné a príjemné chvíle. Pod vedením skúsených
Prečítať celé
Slávnostné otvorenie šk. roka 2019 / 2020 na našej škole. Začíname v pondelok 2. septembra 2019 8.00 hod. privítanie prvákov v budove základnej školy 8.30 hod. prváci SOŠ a gymnázia sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na prízemí Gymnázia 8.30 hod. ostatní žiaci sa stretnú pred budovou školy 9.00 hod. slávnostná SV. OMŠA vo farskom kostole    
Prečítať celé

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?