Saleziáni don Bosca

M. Gorkého 23

018 51 Nová Dubnica

 

 

Oratórium a mládežnícke stredisko

Vedúci: don Marek Michalenko SDB

mobil: 0903 643 697

e-mail: marekmichalenko@gmail.com, novadubnica@domka.sk

FB: Saleziáni Nová Dubnica

IG: @salezianinovadubnica

YTB: https://www.youtube.com/c/salezianinovadubnica

©2023 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?