POMAZANIE CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých sa spoločne vysluhuje v kostole počas svätej omše v pôstnom období. Termín je vždy vopred oznámený v nedeľných oznamoch.

Individuálne sa vysluhuje po dohode s kňazom buď v kostole, alebo pri návšteve chorého. Chorého člena rodiny treba nahlásiť buď telefonicky, alebo odovzdať v sakristii lístok s adresou a telefónnym číslom kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí pre kňaza prístup k chorému.

Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých?

  • veriaci, ktorí pre chorobu alebo starobu sú v nebezpečenstve života,
  • chorí, ktorí po prijali tejto sviatosti sa uzdravili, ale znovu sa im zhoršil zdravotný stav,
  • ktorí sú pred operáciou, keď dôvodom zákroku je nebezpečná choroba,
  • starí ľudia, ktorí značne upadajú na sile, aj keď nevidno, že sú nebezpečne chorí,
  • ktorí upadli do bezvedomia, alebo stratili schopnosť používať rozum, ak sa predpokladá, že keby boli pri vedomí by si ju pravdepodobne žiadali.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?