Vystúpenie škôlkarov z našej cirkevnej materskej školy.

Štvrtok 12. decembra bol pre deti z našej materskej školy veľkou slávnosťou. Pred zrakmi svojich rodičov, príbuzných, ale aj ostatných farníkov, predviedli niečo zo svojho hereckého umenia. A treba dodať, že to bolo skutočne skvelé.

Svoje vystúpenie si dlho a zodpovedne pripravovali, a  pani učiteľky ich pri tom trpezlivo sprevádzali. Benjamínkovia, Šikulkovia a Vševedkovia predviedli dojímavé výkony, a ich rodičia a učiteľky majú právom byť na čo hrdé. Pekné veršíky, piesne a tance sa chytili srdca každého prítomného. A záverečná choreografia vytlačila aj nejednu slzu z oka rodičov týchto detí.

Po besiedke pokračovala slávnosť milým  posedením v priestoroch Saleziánskeho strediska, na ktoré rodičia a sympatizanti pripravili veľa rôznych dobrôt z vlastnej kuchyne. V príjemnej atmosfére slávnosť prebiehala až do večerných hodín, kedy bolo treba myslieť aj na rozchod. Predsa len, piatok treba zasa vstávať za povinnosťami.

Ďakujeme všetkým ktorí toto nádherné podujatie pripravili. Najmä učiteľkám Smolkovej, Švančárovej, Kebískovej, Bukovčákovej, Fíglovej, Jelínkovej a Janekovej. Rovnako aj ženám ktoré pomáhali s obsluhou počas občerstvenia, p. Mrázkovej, p. Molnárovej a p. Tabačárovej. Pri technike neváhali podať pomocnú ruku p. M. Masár a študenti R. Klánek a N. Gabaj. A napokon, s prípravou sály ochotne pomohli p. Machciníková, p. Horvátová a chlapi z modlitieb otcov. Vďaka za ochotu týchto ľudí, tešíme sa že ich máme a vyprosujeme im hojné Božie požehnanie.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?