Rorátne sv. omše.

Aj tento rok sme rodinám s deťmi ponúkli ako prípravu na sviatky Božieho narodenia  ranné rorátne sv. omše. Príprava sa niesla v duchu hesla: Príď, Pane Ježišu! Vychádzala z myšlienky Adventného obdobia, ktoré nám pripomína druhý slávny príchod Pána Ježiša, a tiež aj prichádzajúcu slávnosť Božieho narodenia a príchod Pána Ježiša.
V príhovoroch kňaz krátko vysvetlil jednotlivé časti liturgie slova. Každý deň sme sa zamerali na Božie slovo, ktoré bolo na príslušný deň určené. Deti si postupne zberali jednotlivé nálepky, na ktorých sa nachádzala chýbajúca časť textu z čítaní alebo žalmu. Touto hravou formou boli motivované vstávať každé ráno, počas celého adventného obdobia, čo nebolo vôbec jednoduché. Avšak odmenou im bola radosť v srdci, ktorá pramení so stretnutia s Ježišom pri každej sv. omši. A napokon, aj záverečné agapé v sále saleziánskeho strediska, ktoré nasledovalo po záverečnej rorátnej sv. omši v pondelok 23. decembra.
Poďakovanie patrí všetkým obetavým rodičom, ktorí pochopili význam takejto duchovnej prípravy a privádzali svoje deti. Podobne, aj všetkým ktorí počas týchto sv. omší pomáhali, najmä svojim hudobným doprovodom. A napokon, poďakovanie patrí aj pedagógom našej Spojenej školy sv. J. Bosca, ktorí ochotne prichádzali na sv. omše a po nich sprevádzali žiakov na vyučovanie. Ostáva nám teda radosť v srdci, a máme nádej že sa nám ju podarí preniesť aj do Vianočných slávení.
Tešíme sa na vás a prajeme vám požehnaný advent 2019.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?