Imatrikulácie našich prvákov stredoškolákov.

Posledný vyučovací deň pred jesennými prázdninami študenti našej strednej školy využili na imatrikulácie svojich nových spolužiakov, prvákov. Už tradične, študenti tretieho ročníku majú tú česť prijať do spoločenstva študentov, nových prvákov. V utorok 29. októbra sa v sále saleziánskeho strediska zišli prváci Gymnázia, prváci Strednej odbornej školy Informačných technológií a študenti kvinty Osemročného gymnázia, na dopoludňajšom spoločenskom programe. Tretiaci si skutočne dali záležať a pripravili bohatý program, v ktorom mali prichádzajúci prváci možnosť ukázať niečo zo svojich talentov a šikovnosti. Zároveň to bol priestor prezentovať aj jednotlivé triedne kolektívy a ich súdržnosť. No a pravdaže, nešlo o nič vážne, ale zmyslom takejto aktivity je predovšetkým budovanie spoločenstva. A to sa myslím podarilo veľmi pekne.

Sme hrdí na týchto našich študentov. Vidno že ich Pán obdaril množstvom darov, a oni sa ich usilujú využívať pre dobro iných. Sú nádejou nielen pre spoločnosť, ale aj pre Cirkev. Buďme vďační za dar tejto školy pre naše mesto, našu farnosť, ale aj pre celú spoločnosť. Podporujme ju, modlime sa za jej študentov a pedagógov, aby aj v tejto spoločenskej klíme dokázali ukazovať na skutočné evanjeliové hodnoty, a stávať sa tak majákom viery pre široké okolie.

Niečo z atmosféry môžu ukázať aj tieto foto, i keď autor nemohol byť na celom programe, keďže sa musel venovať aj svojim povinnostiam:)

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?