Oslava sviatku svätého Jána Bosca v našom saleziánskom diele

Oslava svätého Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže, zakladateľa saleziánov a patróna Spojenej školy, nachádzajúcej sa v našej farnosti začala už v piatok florbalovým turnajom zmiešaných družstiev. Zúčastnilo sa ho osem štvor a viacčlenných tímov. Pre všetkých účastníkov bolo po vyhodnotení pripravené malé pohostenie.

V sobotu pokračovali oslavy slávnostnou svätou omšou, po ktorej nasledovalo malé pohostenie v podobe rezňov, alko a nealko nápojov a množstva rôznych sladkých a slaných dobrôt, ktoré pripravili šikovné farníčky.

V nedeľu bol pripravený kvíz o don Boscovi, ktorého sa zúčastnili nie len mladé rodiny s deťmi, ale i starší súťažiaci. Niektorí sa na kvíz pripravovali naozaj poctivo. Okrem pripomenutia si filmu o don Boscovi si naštudovali aj množstvo dostupných materiálov. Majme nádej, že víťazstvo si odniesol tím, ktorí venoval príprave najviac času a nešlo len o tipovanie.

V utorok, na samotný sviatok dona Bosca sa konala slávnostná svätá omša a to hneď dva krát. Doobeda pre Spojenú školu sv. Jána Bosca, ktorej je patrónom a večer vo farnosti.

Fotky zo všetkých akcií si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke. Ďakujeme nášmu animátorovi a nádejnému fotografovi Richardovi Klánekovi za ich zhotovenie a úpravu.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?