Duchovné cvičenia pre farníkov

V dňoch 24. – 26. novembra 2023 sa konali duchovné cvičenia pre farníkov z Novej Dubnice a priateľov z blízkeho okolia.

Na chate Cementár v Belušských Slatinách sa zišlo 33 ľudí, ktorí si z úst don Bohumila Piešťanského, farára, prišli vypočuť, ako žiť v Božej prítomnosti, ako padnúť pred Bohom na tvár a ako vstúpiť do Tajomstva Ježišovho narodenia v Betleheme.

Po obohacujúcich prednáškach, osobných svedectvách a vystavenej Sviatosti Oltárnej ďakujeme Pánu Bohu, že sme mohli zažiť jeho dotyk, lásku i odpustenie. Vnímali sme ho aj v prírode pri prechádzke k Hlbockému vodopádu, v zurčaní jeho vody, v padaní snehových vločiek aj v spoločnej modlitbe ruženca v lone prírody.

Nech dobrotivý Pán odmení všetkých, vďaka ktorým sme mohli prežiť víkend v spoločenstve ľudí, ktorých srdcia spievali Chvála Bohu na výsostiach…

text: Daniela Gunárová
foto: Zuzana Benková

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?