40 mladých prijalo sviatosť birmovania

V sobotu, 17. septembra 2022, prijalo 40 birmovancov z našej farnosti sviatosť birmovania z rúk generálneho vikára žilinskej diecézy Martina Kramaru. Počas roka sa pripravovali na pravidelných týždňových stretnutiach v štyroch skupinkách mladých a jednej skupinke dospelých, túžiacich prijať túto sviatosť.

Po čítaniach zo Svätého Písma nasledovalo predstavenie birmovancov pánom farárom Bohumilom Piešťanským, SDB a homília otca vikára. „Dnes prichádzate, aby ste prijali sviatosť birmovania, confirmatio. To je starodávny názov, ktorý znamená posilnenie, upevnenie sa, utvrdenie na ceste viery, aby ste mali silu a odvahu kráčať nie len vedení druhými, ale sami, na vlastných nohách, podľa svojho vlastného presvedčenia, v duchu svojich vlastných názorov, aby ste dokázali byť v tomto svete svedkami Ježiša Krista“, povedal vo svojom príhovore.

Pred prijatím Ducha Svätého si birmovanci obnovili vieru, ktorú za nich počas krstu spolu s Cirkvou vyznávali ich rodičia a krstní rodičia a postupne pristupovali, sprevádzaní svojimi birmovnými rodičmi, aby prijali znak daru Ducha Svätého.

Na záver si spravili všetci spoločnú fotografiu i fotografie po skupinkách na pamiatku. Birmovanci sa rozišli osláviť tento veľký deň spolu so svojimi rodinami. Otec vikár prijal pozvanie na obed od saleziánskej komunity.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?