Karneval svätých a biblických postáv

Prvý novembrový víkend v našom saleziánskom stredisku patril svätým, presnejšie tým, ktorí sa vydali na cestu svätosti. Na „Karnevale svätých a biblických postáv“ sa stretli tí najmladší z našej farnosti spolu s ich rodičmi a animátormi. Stretnutie začal pán farár Bohumil Piešťanský spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala zábava, tanec, ale i príhovory jednotlivých svätých – detí, ktoré v krátkosti predstavili svoju postavu. V rámci karnevalu prebehlo aj vyhodnotenie miništrantskej súťaže za predchádzajúci mesiac. Don Pavol Nizner pripravil odmeny pre chlapcov, slúžiacich v nedele i cez týždeň „Bohu a ľuďom“ počas svätých omší. Záverečné požehnanie udelil direktor novodubnického saleziánskeho diela, don František Kubovič. Karneval organizačne zabezpečovala pani Ivana Hortová, ktorej pomohlo viacero animátorov a dobrovoľníkov. O úspešný priebeh stretnutia sa postarali aj mnohé mamičky a babičky, ktoré zabezpečili množstvo občerstvenia. Všetkým organizátorom, pomocníkom aj účastníkom ďakujeme za pekne strávené popoludnie v našom saleziánskom oratóriu a tešíme sa na ďalšie podobné akcie.

.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?