Návšteva saleziánskej komunity

Počas júnových stretnutí birmovancov mali mladí možnosť nahliadnuť do života saleziánov. Tieto špeciálne stretnutia viedol direktor domu, don František Kubovič. Jednotlivé skupiny sa stretli vo svojom zvyčajnom čase, nasledujúci program už bol ale nezvyčajný. Začalo sa slávením svätej omše v komunitnej kaplnke.

„Chcem vám povedať niečo o don Boscovi, o saleziánoch a o tom, ako tu žijeme, o saleziánoch v Novej Dubnici“, pokračoval po svätej omši don Fero. Mladí si pripomenuli dôležité informácie a momenty zo života dona Bosca. Viacerí z nich prijali možnosť navštíviť spoločne Taliansko a miesta spojené so zakladateľom saleziánov aj osobne na prelome júla a augusta.

Nasledovalo predstavenie saleziánskeho diela na Slovensku. „Dielo sa rozvíja, mnohí chlapci na Slovensku sa dozvedia o don Boscovi, že je taká rehoľa a idú študovať do Talianska. Stanú sa saleziánmi a presne pred 100 rokmi, 8. septembra 1924, prichádzajú prví saleziáni Slováci do Šaštína“. Týmito slovami uviedol don Fero rozprávanie o saleziánskom diele na Slovensku. Spomenul začiatky, ale i ťažké časy počas totality. V týchto neľahkých časoch, kedy bratia tajne študovali, doobeda pracovali a poobede a počas víkendov sa venovali mladým, sa na saleziánsky život pripravovali a neskôr ako tajní kňazi pôsobili aj don Štefan Wallner, či don Peter Šinčík z miestnej komunity, ktorý sa spolu s mnohými dobrovoľníkmi a dobrodincami zaslúžil o saleziánsky dom s oratkom v Novej Dubnici. Všetci mladí, vekom i duchom, sú pozvaní na septembrovú oslavu stého výročia príchodu saleziánov na Slovensko.

Záverečným bodom predstavenia života saleziánov bolo ich pôsobenie v Novej Dubnici. To sa začalo už pred 55 rokmi. V roku 1969 si Dr. Ján Pásztor, nitriansky kapitulný vikár, zavolal na biskupský úrad saleziána dona Bernardína Šipkovského, aby sprostredkoval u predstavených prevzatie dubnickej farnosti, do ktorej už patrilo novopostavené mesto Nová Dubnica. Prvý zo saleziánov, kto prišiel do Dubnice nad Váhom, bol don Bernardín Šipkovský, ktorý dostal dispozíciu za kaplána k 1. júlu 1969. Od 1. augusta 1969 bol určený za správcu dubnickej farnosti salezián don Jozef Čakánek. Aktuálne tvorí komunitu saleziánov sedem spolubratov, z toho šesť kňazov a jeden koadjútor a od septembra by mal do komunity prísť nový spolubrat kňaz.

Nasledovala prehliadka domu. Väčšina mladých poznala doteraz iba priestory oratória. Počas týchto stretnutí mali ale všetci možnosť nahliadnuť aj do priestorov takzvanej klauzúry, miest vyhradených pre rehoľnú komunitu. Pozdravili pána farára, dona Bohumila Piešťanského, v jeho kancelárií, prezreli si ihrisko pod kostolom o ktorého existencii nie všetci vedia a mali dokonca možnosť vojsť do izby direktora domu a prezrieť si kanceláriu, kde vzniklo naozaj mnoho tohtoročných mailov, ktorými sa plnia ich emailové schránky.

Nakukli aj do saleziánskej obývačky, špajze či kuchyne. Stretnutie zakončili občerstvením so sladkým, chladivým prekvapením na koniec. Po záverečnom požehnaní sa plní zážitkov rozišli opäť do svojich domovov, veríme že tešiac sa na opätovne spolu strávený čas na ďalšom birmovaneckom stretnutí.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?