PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Pre bývajúcich v Novej Dubnici

Príprava na prijatie sviatosti birmovania sa koná každý rok. Prihlasovanie začína v novom školskom roku  a je vždy vopred oznámené v nedeľných oznamoch. Záujemcovia musia byť minimálne v 1. ročníku stredných škôl alebo v kvinte osemročných gymnázií . V kostole sú vždy pripravené prihlášky aj s pokynmi.

Ak o prípravu na birmovku žiada dospelý, dohodne si podmienky prípravy s p. farárom.

 

Pre bývajúcich mimo Novej Dubnice

Sviatosti má každý prijímať vo svojej farnosti, čiže tam kde minimálne tri mesiace býva. Ak z dostatočného dôvodu žiada o prijatie sviatosti v Novej Dubnici, treba mať aj súhlas (licenciu) vlastného farára. Čiže farára svojho bydliska.

Potom je možné požiadať o prípravu v našej farnosti. Podmienky platia ako sú uvedené vyššie.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?