25. výročie kňazskej vysviacky dôstojného pána Jozefa Sliepku

Druhá vlna korona vírusu spôsobila, že slávnosť prvého svätého prijímania detí Spojenej školy sv. Jána Bosca sa ti uskutočnila s obmedzeniami, resp. v náhradnom termíne.

V sobotu 3.októbra, sa uskutočnila oslava 25. výročia kňazskej vysviacky dôstojného pána Jozefa Sliepku (93 rokov), ktorého nikomu v Novej Dubnici a v širokom okolí, a ani v saleziánskej rodine, netreba nikomu  predstavovať. Slávnostnú sv. omšu v Kostole sv. Jozefa Robotníka celebroval spolu s donom Petrom Šinčíkom, spolu-zakladateľom novodubnickej farnosti, ktorý sa prítomným prihovoril v kázni. Bola to oslava Božej milosti, lásky a milosrdenstva, ktorá sa v osobitnej forme zjavila v živote pána Sliepku. Jeho život je dôkazom, že Boh je verný a koná veľké diela v našom živote. Stačí, aby sme mu dôverovali a otvorili svoje srdce. On už nájde spôsoby, ako ho premení, formuje a vedie, aby došlo k cieľu. Oslávencovi želáme ešte raz všetko najlepšie, aby mohol ešte dlho slúžiť a vykonať veľa dobra. Živijó!

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?