Začalo sa adventné obdobie

3. decembra 2023, počas nedeľných svätých omší, boli požehnané adventné vence a zapálila sa prvá adventná svieca. Poobede sme privítali všetky deti na už tradičnom adventnom popoludní, kde mali možnosť si vyrábať vianočné pozdravy, napiecť medovníky alebo vianočné oblátky. Na záver deti privítali Svätého Mikuláša, ktorý všetkých obdaroval sladkosťami.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?