Vizitácia provinciála Saleziánov don Bosca na Slovensku

Komunita Saleziánov dona Bosca, ktorá spravuje farnosť v Novej Dubnici, boli v poradí tretia, ktorú otec provinciál vizitoval od svojho od svojho uvedenia do tejto služby (1.9.2020). Uskutočnila sa v dňoch 15.-18.10. Vo štvrtok sa mu cestu do Novej Dubnice snažili skrížiť dopravné komplikácie, ale podarilo sa mu ich prekonať. Keďže okolnosti neumožnili, aby sa stretol s farníkmi, animátormi, mládežou a deťmi, na bratské rozhovory bolo naozaj dostatok času, takže každý mohol porozprávať, ako sa snaží žiť svoje saleziánske povolanie. V sobotu popoludní stihol navštíviť rozvíjajúce sa nové pútnické miesto na hore Butkov, kde sa nachádza kameňolom cementárne Ladce. V nedeľu program vyvrcholil. Začalo to  pokusne streamovanou sv. omšou z nášho kostola sv. J. Robotníka (verím, že dvaja odvážni birmovanci čoskoro vychytajú „muchy“, aby to bolo na vyššej kvalite a aj takto sme mohli byť spojení s našimi farníkmi). Otec provinciál sa počas nej prihovoril aj 35 birmovancom, ktorí mali práve na tejto sv. omši prijať sv. birmovania. Po sv. omši sme pokračovali liturgiou so záverečnou správou a spoločným obedom. Veríme, že sa nám podarí napĺňať úlohy a povzbudenia, aby sme ešte lepšie prežívali v komunite svoje povolanie a poslanie: byť znameniami a nositeľmi Božej lásky voči mladým, najmä tým najchudobnejším. Budeme vás priebežne informovať, ako nám to ide 🙂

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?