Prvé sväté prijímanie Spojenej školy sv. Jána Bosca, 26.9.2020

Druhá vlna korona vírusu spôsobila, že slávnosť prvého svätého prijímania detí Spojenej školy sv. Jána Bosca sa ti uskutočnila s obmedzeniami, resp. v náhradnom termíne.

V sobotu 26.septembra sa v Kostole sv. Jozefa Robotníka uskutočnila odložená slávnosť prvého svätého prijímania detí zo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. Slávnosť viedol farár don Bohumil Piešťanský, ktorý je od 1.7. novým členom miestnej komunity Saleziánov don Bosca, ktorá spravuje miestnu katolícku farnosť. Veľká vďaka patrí triednym učiteľkám, učiteľom náboženstva, ro

dičom, príbuzným a všetkým ostatným, ktorí pod vedením pána farára pripravili peknú slávnosť, ktorou sa deti viac priblížili k tajomstvu Božieho života a odteraz môžu z neho čerpať vo sviatostiach zmierenia a Eucharistie.

Deti a rodiny zo zvyšných novodubnických škôl (štátna a súkromná) musia na tento okamih ešte počkať, nakoľko súčasné okolnosti oddialili ich naplánovanú slávnosť z 10.októbra na prvý možný termín po opätovnom uvoľnení opatrení.

Podobne táto situácia zasiahla aj mladých, ktorí sa pripravovali na prijatie sv. birmovania. Slávnosť sa z 18.októbra taktiež presunul na prvý možný termín po opätovnom uvoľnení opatrení.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?