Detský spevácky zbor

Vzniká detský spevácky zbor, spievať bude spravidla 3. nedeľu v mesiaci (najbližšie 17. decembra 2023) na detskej svätej omši o 10:30. V tento deň bude i nácvik o 9:15 v saleziánskom mládežníckom stredisku.⠀ ⠀

Pápež František o speve…

„Celkom osobitý je význam hudby, ktorá reprezentuje ozajstné prostredie, v ktorom sú mladí neustále ponorení, ako kultúra a jazyk schopný vyvolať emócie a formovať identitu. Jazyk hudby predstavuje tiež pastoračný prostriedok, ktorý sa dotýka zvlášť liturgie a jej obnovy. [..] Vaša hudba a váš spev sú skutočným nástrojom evanjelizácie v tej miere, v akej sa stávate svedkami hĺbky Božieho slova, ktoré sa dotýka ľudských sŕdc, a umožňujete, aby slávenie sviatostí, osobitne Eucharistie, dávalo pocítiť krásu raja.“ (zdroj: vaticannews.va, 24. november 2018)

„Dúfam, že aj tento aspekt spoločenského života sa bude môcť znovuzrodiť, že sa opäť bude spievať a hrať a spoločne si môcť vychutnať hudbu i spev. Miguel Cervantes v Donovi Quijotovi napísal: «Tam, kde je hudba, nemôže byť nič zlého». Mnohé texty a skladby prostredníctvom sily hudby stimulujú osobné svedomie a vytvárajú aj univerzálne bratstvo. [..] Vieme ako veľmi je potrebné vyrozprávať príbeh spásy v rečiach a jazykoch, ktoré sú dobre pochopiteľné. Aj hudba môže pomôcť biblickým textom „hovoriť“ v nových a odlišných kultúrnych kontextoch, aby sa tak Božie slovo mohlo účinným spôsobom dostať k mysliam a srdciam.“ (zdroj: vaticannews.va, 5.2.2021)

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?