Druhá zbierka pre Ukrajinu

Začiatkom mája prebehla v saleziánskych strediskách na Slovensku už druhá zbierka materiálnej humanitárnej pomoci pre trpiacich ľudí na Ukrajine.

Stredisko v Novej Dubnici malo tentokrát pridelené prijímať ryžu, čaj, kávu a cestoviny. Vďaka štedrosti dobrodincov z farnosti sa podarilo opäť zhromaždiť 20 plných banánových škatúl týchto komodít.

Saleziáni, vďaka štedrosti darcov, odoslali do konca apríla už 148 paliet humanitárnej pomoci, čo predstavuje zhruba 85 ton, najmä potravín, liekov, hygienických potrieb a pod., v hodnote približne 250 000 EUR. Viac info. na ukrajina.saleziani.sk

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?