Duchovné cvičenia najstarších animátorov, 3.-6.9.2020, Zubák

V úvode septembra sa aj najstarší animátori, poväčšine vysokoškoláci, utiahli do už spomínaného krásneho Zubáku na ich pravidelné každoročné duchovné cvičenia. Tentoraz okrem iného uvažovali na tému „láska“, vychádzajúc z biblických textov knihy Pieseň piesní a prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, konkrétne o slávnom Hymne na lásku. Aj pre nich to bol pekný čas na načerpanie duchovnej energie do nového školského roku.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?