Vizitácia biskupa Tomáša.+

Vizitácia biskupa Tomáša.