Ctitelia Panny Márie Zázračnej Medaily

V sobotu, 18. novembra 2023 sa v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Kolačíne stretli veriaci, ctitelia Panny Márie Zázračnej Medaily. Po modlitbe Ruženca Božieho milosrdenstva nasledovalo svedectvo pani Danky Sitekovej o kaplnke Panny Márie vo väznici v Dubnici nad Váhom. Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou, ktorej predsedal salezián, don Peter Šinčík, z novodubnickej komunity a koncelebroval väzenský kaplán. Po svätej omši nasledovalo tradičné agape.

Sviatok Zjavenia Nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily sa každoročne slávi 27. novembra na pamiatku zjavenia sa Nepoškvrnenej Panny Márie v kaplnke dcér kresťanskej lásky v Paríži v roku 1830. Prvýkrát bol tento sviatok slávený 27. novembra 1894. Slávnostným kazateľom v kaplnke Zázračnej medaily bol sám parížsky arcibiskup, kardinál Richard. Časť z jeho homílie: „V každom čase si Pán Boh ako prostriedky svojej dobroty zvolí viditeľné znaky. V Starom zákone to bol pohľad na ohnivého hada, ktorý uzdravoval Izraelitov na púšti. Koľko zázrakov sa stalo prostredníctvom dreva svätého kríža! V našich dňoch sa Bohu zapáčilo osvedčiť svoju zázračnú moc a dobrodenie Zázračnou medailou, ktorú presvätá Panna zjavila v roku 1830 a ktorá sa odvtedy rozšírila po celom katolíckom svete. Táto medaila je dnes všeobecne známa; nosí ju kňaz, vojak, dieťa, starec… Nesčíselné milosti, uzdravenia, obrátenia, ktoré Nepoškvrnená Panna touto medailou sprostredkovala, jej získali meno Zázračná medaila.“

foto: Jana Kláneková

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?