BE ACTIVE aj na našej škole.

V sobotu 12. októbra prebehla na našej katolíckej škole jedná skvelá akcia. Tí ktorí ste sa nechali zlákať mi určite dáte za pravdu. Deti a mládež rôznych vekových kategórií, ale aj ich rodičia, mali možnosť prežiť tento deň „spojení v športe“. Šport, pohyb, to sú ponuky ktoré vždy vedeli pritiahnuť mladých a spríjemniť akékoľvek chvíle. Možno o to viac, že okrem športových ponúk tu bol priestor aj na chutné občerstvenie pri guláši či kapustnici, alebo iných dobrotkách.

Celý program otvoril svojim príhovorom pán riaditeľ Imrišek. Po ňom sa postupne predstavili rôzne výrazné športové osobnosti nášho regiónu, olympijský víťaz v boxe pán Zachara, hokejista pán Pavlikovský, majster sveta v hokejbale pán Vozár a podobne. Svojim príhovorom povzbudili prítomných a potom boli k dispozícii aj na osobné stretnutie. Veľkým povzbudením boli aj ukážky tréningu karatistov a futbalistov, ako aj dobrovoľných hasičov. No a pravdaže, veľký úspech malo aj vystúpenie žien s aerobicom, ktoré roztancovalo mnoho prítomných.

Deti spolu s rodičmi sa mohli zapojiť do rôznych súťažných disciplín, ktoré boli pripravené v areáli školy. O program sa starali viacerí z pedagógov školy, ako aj animátori z radov starších študentov. Vďaka ich nezištnej námahe sme mohli takto pekne stráviť nádherný deň. Ešte raz vďaka všetkým organizátorom, ale aj sponzorom a všetkým zúčastneným, pretože každý svojou trochou prispel k tejto vydarenej aktivite.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?