Vianočné stretnutia birmovancov

Príprava mladých na prijatie sviatosti birmovania prebieha počas pravidelných týždenných stretnutí s animátormi z radov saleziánov a laikov. Počas nich preberajú vopred vybrané témy z knihy Tweetuj s Bohom od Remery Michel z Vydavateľstva DON BOSCO.

Posledné tohtoročné stretnutia však bolo netradičné. To štvrtkové začalo modlitbou k Duchu Svätému po ktorej nasledovala malá rekapitulácia poznatkov, preberaných počas stretnutí, formou známej hry Kahoot.

Po preverení vedomostí bola možnosť preveriť si aj svoje zručnosti. Mladí si zdobili sviecu symbolom daru Ducha Svätého, ktorý im je najbližší.

Lenka s Luciou, animátorky jedného zo stretiek, ktoré sa pri tejto príležitosti dali dokopy, aby spoločne zavŕšili kalendárny rok, navarili všetkým vianočný punč. Stretnutie svojou prítomnosťou podporil aj direktor domu, don František Kubovič a duchovný správca Spojenej školy sv. Jána Bosca, don Pavol Nizner.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?