Zápis nových prváčikov na našej škole.

Vážení rodičia predškolákov,

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL ZMENY vo FORME a DÁTUME ZÁPISU ŽIAKOV do 1. ročníka základných škôl.

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa POSÚVA na obdobie od 15.04.2020 do 30.04.2020.

Zápis bude realizovaný BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI zapisovaného DIEŤAŤA. Na zápis sa dostaví iba JEDEN Z RODIČOV zapisovaného žiaka.

Prinesie si so sebou:

1. VYPLNENÝ 1._Protokol_o_zapise_ziaka_do_1._r.doc​​​​​​​ 

2. RODNÝ LIST DIEŤAŤA

3. OBČIANSKY PREUKAZ

O DÁTUME ZÁPISU v našej škole intenzívne komunikujeme so zriaďovateľom školy. Sledujte prosím naše stránky, budeme vás priebežne informovať.

Aktuálne pracujeme na možnosti BEZKONTAKTNÉHO ZÁPISU do 1. ročníka ZŠ.

V priebehu nasledujúceho týždňa Vás milí rodičia budeme informovať prostredníctvom  webovej stránky školy a cez mestský rozhlas.

https://ssnd.edupage.org/

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?