Končí adventné obdobie

17. decembra, počas tretej adventnej nedele sa uskutočnilo, tiež tretie, adventné popoludnie. Zároveň sme sa v tento deň preniesli do druhej časti adventu. Ten trvá do prvých vešpier Narodenia Pána. Nakoľko sa ale vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod Pána Ježiša), je rozdelený na dve časti, kde hranicu tvorí 17. december. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou na stretnutie s Kristom pri jasliach.

Počas týždňa, ktorý nasledoval po tejto nedeli, tiež nazývanej Nedeľa Radosti, sa vo štvrtok, 21. decembra 2023, slávila posledná rorátna svätá omša s príhovorom zameraným pre deti.

Okrem detskej kázne a hudobnej animácie umocnilo jej atmosféru aj nové osvetlenie kostola. Po svätej omši čakalo na deti aj malé občerstvenie, ktoré zabezpečil pán farár Bohumil Piešťanský.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?