Deň farnosti v Novej Dubnici

Prvého mája, na sviatok Svätého Jozefa robotníka, sa v saleziánskej farnosti v Novej Dubnici konal deň farnosti. Keďže svätý Jozef Robotník je patrónom farnosti i kostola, doobeda sa slávila svätá omša z jeho sviatku.

Už počas omše pripravovali dobrovoľníci pre farníkov chutnú kapustnicu a ostro-kyslú polievku. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nie len pre najmenších, boli nafukovacie hrady. Poobednú oslavu otvoril direktor saleziánskeho diela v Novej Dubnici, don František Kubovič, spolu s pánom farárom, donom Bohumilom Piešťanským.

O poobedný program pre deti sa postarali animátori, ktorí pripravili zaujímavé hry a súťaže. Využité boli tiež všetky ihriská. Do futbalu, hokejbalu i tancov sa zapojili malí aj veľkí. Vďaka sponzorom bol zabezpečený i pitný režim, o ktorý sa v čajovni oratória starali viacerí farníci. Farnosť je spoločenstvo spoločenstiev, i v tej novodubnickej ich je zastúpených niekoľko.

Na deň farnosti mal každý možnosť zapojiť sa a prispieť, modlitbou, službou, hmotnými darmi a tak sa spoločne deliť o radosť a umožniť, aby nie len radosť, ale i spoločenstvá postupne rástli. Novodubnická farnosť je zverená do správy saleziánom, svojou povahou je teda priestorom najmä evanjelizácie mladých a práve detí a mladých bolo na tejto oslave neúrekom.

Deň farnosti 2024

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?