Saleziánske miništrantské stretnutie 2023

Posledný februárový víkend hostila SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline vo svojich vynovených priestoroch viac ako 150 miništrantov, animátorov a saleziánov z celého Slovenska. Svoje zastúpenie i keď skromnejšie tu mala aj Nová Dubnica. Do Žiliny sme vyrazili v dvoch partiách. Jedna s don Pavlom Níznerom, ktorý mal neďaleko Žiliny víkendové stretnutie s misijnými dobrovoľníkmi a druhá sa pripojila k výprave z Dubnice nad Váhom.

Na miesto stretnutia sme dorazili prví. Ubytovaní sme boli na školskom internáte. Po prehliadke školy nasledovala večera z vlastných zásob a svätá omša, počas ktorej sa účastníkom prihovoril don Ján Holubčík, delegát pre pastoráciu mládeže. Deň sme zakončili bohatým zábavno – súťažným programom po ktorom nasledovala večierka pre chalanov a spoločné stretnutie pre saleziánov a animátorov.

Na sobotné dopoludnie pripravili organizátori pestrú ponuku rôznych aktivít. Chalani si mohli vybrať spomedzi workshopov ako lezecká stena, sebaobrana, šerm, alebo viac miništrantsky ladených ako katechetický či  liturgický workshop, prácu v grafickej alebo stolárskej dielni, či varenie a kreslenie. Záver doobedia patril krátkej duchovnej obnove a svätej omši, ktorej predsedal don Jozef Luscoň, veľký apoštol miništrantov a tvorca mnohých kníh určených nie len miništrantom.

Poobede po rekreácii a športoch bola pripravená veľká hra v priestoroch celého žilinského saleziánskeho diela. Po večeri nasledoval ďalší zábavno – súťažný program a po večierke mladších chalanov opäť stretnutie animátorov a saleziánov, teraz aj s výdatným pohostením.

Nedeľné ráno začali miništranti spoločnou svätou omšou, ktorej predsedal don Peter Timko, provinciál saleziánov na Slovensku. Všetci boli samozrejme oblečení v miništrantskom a po svätej omši si spravili aj spoločné foto pri soche dona Bosca.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?