Duchovná obnova pre starších manželov.

Počas víkendu 27. – 29. septembra sa uskutočnila aj Duchovná obnova pre staršie manželské páry našej Farnosti. Pod vedením dona Štefana Wallnera sa zišlo 33 účastníkov, ktorí si vytvorili potrebný priestor na duchovné zamyslenie.

 

Dvakrát v roku sa zúčastňujú staršie manželské páry na trojdňovej duchovnej obnove. Jesenná obnova sa uskutočnila v Ladcoch, chata Cementár. Témou na zamyslenie a motiváciu bola Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Františka Amoris Laetitia o láske v rodine. Exhortácia bola spracovaná do 6. tém, ktoré účastníci dostali k dispozícii. V sobotu si celá skupina vykonala pobožnosť krížovej cesty na hore Butkov so svätou omšou. Večery boli obohatené primeranými filmami.

Popri nádhernom prostredí jesennej prírody bola téma veľkým obohatením pre všetkých, nakoľko sa účastníci jednak oboznámili s obsahom exhortácie, a mohli si uvedomiť hodnotu sviatosti manželstva a výzvy a poslanie kresťanskej rodiny v súčasnom svete.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?