Oslavy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

31. január je okrem dňa, kedy žiaci a študenti dostávajú vysvedčenia, aj dňom sviatku dona Bosca, zakladateľa saleziánov, ktorí si v tomto roku pripomínajú 100. výročie svojho príchodu na Slovensko.

V Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, začali oslavy svätou omšou a odovzdávaním výpisov vysvedčení žiakom prvého stupňa. Už počas tejto slávnostnej chvíle boli oblečení v kostýmoch a pripravení na karneval, ktorý nasledoval.

Video a strih: Michal Čilek, študent 1. ročníka technického lýcea v Novej Dubnici.

V tom čase sa ich starší kolegovia, žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti gymnázia a technického lýcea zameraného na programovanie, stretli na spoločnom slávení svätej omše zo sviatku patróna ich školy.

Video a strih: Martin Kopecký

Oslavy pokračovali večernou svätou omšou pre všetkých farníkov, ktorej predsedal direktor novodubnickej komunity saleziánov, don František Kubovič. V jej závere vyhodnotil aj florbalový turnaj na počesť dona Bosca, ktorý prebehol pár dní pred jeho sviatkom a pozval všetkých na pohostenie do priestorov oratória. Rozhovory pri prestretých stoloch spestril mládežnícky tanec a živá hudba.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?