Ide mi o svätosť

V nedeľu, 16. októbra 2022, sa uskutočnilo prvé z pravidelných mesačných stretnutí detí zo Spojenej školy sv. Jána Bosca, pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie. Stretnutia sú známe pod skratkou IMOS = Ide mi o svätosť. Pri ich realizácii pomáha viacero mladých z nášho strediska, či už ako animátori skupinky, alebo pri rôznych aktivitách. Spoločne sa snažia naplniť túžbu dona Bosca – „Chcem aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania.“

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?