Krížová cesta na Veľký piatok

Pán farár, don Bohumil Piešťanský, spolu s dobrovoľníkmi, hudobníkmi a mladými zo saleziánskeho strediska pripravili netradičnú krížovú cestu. Vďaka počasiu sa nakoniec uskutočnila vo farskom kostole sv. Jozefa Robotníka. V úvodných slovách zaznelo, že sám „Ježiš nás pozýva na túto krížovú cestu. Nechce od nás len spomienku alebo súcit. Chce od nás, aby sme mu dali svoje hriechy, svoje zlyhania. Pri každom zastavení nás texty i scénka pozývali meditovať nad určitým druhom hriechov.

Texty krížovej cesty si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: krížová cesta 2023

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?