Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Dubnica

M. Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica


SLUŽBA V KANCELÁRII

Úradné hodiny:

streda: 11:00 – 12:00, 17:00 – 18:00

piatok: 19:00 – 19:30
V letných mesiacoch (jún – september) je kancelária zatvorená. Kňaza nájdete v sakristii kostola vždy po svätej omši, alebo si stretnutie dohodnite telefonicky.

Na stretnutí s p. farárom sa môžete dohodnúť aj v inom termíne. Stretnutie si dohodnite telefonicky.

Farár: don Bohumil Piešťanský SDB

telefón: 0908 720 280

email: piestansky@saleziani.sknovadubnica@saleziani.sk

Kaplán: don Peter Šinčík SDB

telefón: 0911 103 040

Kaplán: don Štefan Wallner SDB

telefón: 0903 718 131

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?