Duchovná obnova manželov

Súčasťou duchovnej ponuky našej farnosti sú aj pobytové duchovné obnovy. Jedna z nich, Duchovná obnova manželov, sa uskutočnila v termíne od 17. do 19. marca 2023. Akcia sa konala v rekreačnej oblasti Belušské Slatiny – Chata Cementár a duchovne ju viedol pán farár don Bohumil Piešťanský.

Počas víkendového pobytu boli v programe zamyslenia, sv. omše, adorácie aj spoločná turistika. Takmer 50, prevažne mladých manželov, malo možnosť zažiť spoločenstvo a v príjemnej komunite prežiť víkend plný duchovných podnetov.

Foto a príspevok Jana Kláneková

Tešíme sa aj na ďalšie príspevky od účastníkov diania v našej farnosti ?

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?