PRÍPRAVA NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Vo všeobecnosti príprava na 1. sväté prijímanie prebieha v rámci vyučovania náboženstva na základných školách v treťom ročníku. Súčasťou prípravy sú aj stretnutia s rodičmi.

Deti, ktoré chodia do školy v inom meste, prinesú doklad o absolvovaní prípravy.

Deti, ktoré nebývajú vo farnosti Nová Dubnica, musia mať súhlas (licenciu) od farára svojho bydliska.

Deti, ktoré nie sú pokrstené, po náležitej príprave, prijmú krst niekoľko dní pred svätým prijímaním.

1. sväté prijímanie býva spravidla v mesiaci máj podľa jednotlivých Základných škôl:

Základná škola Janka Kráľa a Súkromná základná škola – 1. sobota v mesiaci máj

Cirkevná základná škola –  3. sobota v mesiaci

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?