DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica

Právna forma: organizačná jednotka občianskeho združenia

Adresa: M. Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica

IČO (identifikačné číslo organizácie): 31789218002

DIČ (daňové identifikačné číslo): 2021791387

Číslo účtu (VÚB): SK07 0200 0000 0018 0033 1558   BIC: SUBASKBX

Vznik DOMKY: 30.10.1991

Vznik strediska Nová Dubnica: 1.6.2002

Aktuálny štatutár (predseda strediska): don Marek Michalenko SDB

E-mail: marekmichalenko@gmail.com, novadubnica@domka.sk

Mobil: 0903 643 697

 

Kto/čo je DOMKA?

celoslovenská mládežnícka organizácia (občianske združenie), člen Rady mládeže Slovenska (RMS)

združuje deti a mládež zo saleziánskeho strediska vo veku do 30 rokov (ale 20% členskej základne strediska môžu tvoriť aj starší, nad 30 rokov)

Na čo slúži DOMKA?

Získavanie finančných prostriedkov na činnosť pre deti a mládež: v prvom rade môžu Saleziáni don Bosca cez toto občianske združenie žiadať o finančnú dotáciu na svoje podujatia od samosprávy (Mestský úrad, VÚC) alebo štátu (Ministerstvo školstva, Ministerstvo financií – cez poukázanie 2% zo zaplatených daní z príjmu fyzických alebo právnických osôb), alebo sa uchádzať o granty rôznych nadácií či firiem.

Angažovanie sa mladých v štruktúre organizácie:  ako služba pre druhých (účtovníctvo, registrácia podujatí, správa registrácie členov – členskej základne, základných kolektívov, propagácia, dokumentácia podujatí, …)

Presadzovanie kresťanských princípov v spoločnosti (mládežnícka politika, cez členstvo v RMS)

 

Čo súvisí s členstvom  v Domke?

Prihlásenie sa za člena Domky : vyplnením Prihlášky (stačí iba raz, nemusí sa obnovovať každý rok)

-Dobrovoľný členský  príspevok: 3,-€/rok

Prednostné právo účasti na niektorých podujatiach

Zľava účastníckeho príspevku na niektoré podujatia (najmä tábory)

 

Domka Nová Dubnica – Prihláška

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?