Tehlička 2021

Tehlička 2021

Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO pod názvom Tehlička. Každoročne pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy.

Zámerom Tehličky 2021 je pomôcť komunite saleziánov, ktorí sú misionármi v Jakutskej republike. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť rekonštrukciu komunitného domu v Jakutsku. V prvej fáze pomôžeme opraviť strechu a ostatné priestory saleziánskeho pastoračného diela v Aldane, ktoré sú v havarijnom stave.

Vytvárate s nami teplo domova a pomáhate zahriať ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi.

Prispieť môžete zatiaľ vkladom na účet:  č. účtu verejnej zbierky Tehlička: 2620852641/1100 (IBAN: SK6911000000002620852641). O ďalších možnostiach podpory vás budeme informovať. Zároveň viac podrobností nájdete na www.tehlicka.sk .

Saleziánmi pôsobia v Jakutsku od roku 1991. Misia je súčasťou Slovenskej saleziánskej provincie. 15 rokov tam pôsobil salezián František Špánik, člen našej novodubnickej komunity.

Už 16 rokov prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička upozorňujeme na problematiku detí ulice, klimatických zmien, migrácie, vojny a humanitárnych katastrof v rôznych kútoch sveta. Najväčšími obeťami neprávostí vo svete sú deti a mladí. Aj vďaka vaším darom a angažovanosti im prostredníctvom Tehličky môžeme dať šancu na lepší život.

Počas kampane k verejnej zbierke vzdelávame na Slovensku deti, mládež, rodiny a širokú verejnosť o problematike aktuálneho ročníka Tehličky. Vyzývame k solidarite s ľuďmi z chudobnejších končín sveta a ponúkame priestor na lepšie prežitie pôstu. Počas celého pôstu budú aj na fejsbúku uverejňovať týždenné výzvy pre vekovú kat. od 15 rokov.

Minulý rok sme vyzbierali 71 198 € pre utečenecký tábor v Kakume v Keni.

https://www.youtube.com/watch?v=F8phIJ73ca0&feature=emb_logo

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?