Nový prvok vo farskom kostole – trojboký hranol

V roku 2024 oslávia Saleziáni dona Bosca 100. výročie príchodu na Slovensko. Je to zároveň sté výročie príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko. Saleziáni sa na túto udalosť v komunitách pripravujú už rok. V Šaštíne sa 8. septembra 2022 začala spoločná príprava celej saleziánskej rodiny na toto milé jubileum, ktorá sa nesie v duchu hesla „S pokornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal.“ Tento leitmotív ukazuje na cieľ prípravy. Je to povzbudenie k znovuoživeniu, povedané moderne, k „refreshu“ saleziánskeho povolania, nadšenia, zápalu pre mladých – charizmy dona Bosca na Slovensku.

Pri tejto príležitosti vznikla aj stránka 100.saleziani.sk, kde bude ku každému obdobiu prípravy zverejnené úvodné video, duchovná obnova, pozývací list pre mladých s ponukami, medailón osobností a príbeh k danému obdobiu. Súčasťou prípravy je aj vizualizácia v každom stredisku, trojboký hranol, u nás umiestnený v kostole pri soche dona Bosca, ktorý sa bude postupne odhaľovať.

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?