Technické lýceum v našej farnosti privítalo budúcich programátorov

Technické lýceu na Spojenej škole sv. Jána Bosca, ktoré je v duchovnej správe saleziánov a kde pôsobia štyria saleziáni, už v minulosti presiahlo hranice našej farnosti, okresu i kraja. Nebude tomu pravdepodobne inak ani v budúcnosti. Dňa otvorených dverí, 1. decembra 2022, sa tu zúčastnilo 120 záujemcov o štúdium od Čadce až po Vrbové, väčšinou samozrejme v sprievode rodičov.

Nádejných programátorov a budúcich odborníkov zo sveta informačných technológií privítal pán zástupca Ján Šatka. Následne boli rozdelení do skupín v ktorých si prezreli priestory a oboznámili sa s odbornými predmetmi, ktoré sa tu vyučujú. Počas DOD prebehla aj sprievodná akcia organizovaná občianskym združením „Aj Ty v IT„, ktorého cieľom je motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií.

Počas prehliadky sa budúci študenti a študentky okrem iného dozvedeli aj o možnosti duálneho vzdelávania a jazykovej príprave absolventov. Následne sa im predstavili ľudia z praxe vyučujúci na tejto škole a oboznámili ich s obsahom svojich predmetov.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?