Aj žiaci našej školy, spolu s farníkmi, sa pridali k iniciatíve „milión detí sa modlí ruženec“.+

Aj žiaci našej školy, spolu s farníkmi, sa pridali k iniciatíve „milión detí sa modlí ruženec“.