Novinky z mládežníckeho strediska

Počas víkendu, od 12. do 14. apríla 2024, sa v Novej Dubnici uskutočnili Saleziánske majstrovstvá Slovenska v hokejbale v kategórii U15. Prvý krát privítala Nová Dubnica mladých hokejbalistov v roku 2004. Posledného, už 18. ročníka turnaja sa zúčastnilo 8 tímov zo 7 miest Slovenska: Terňa, Poprad, Nová Dubnica, Prešov, Košice Tri Hôrky, Bardejov a dva tímy z Banskej Bystrice. Organizácie
Prečítať celé
Prvú aprílovú sobotu, v deň, kedy celé Slovensko žilo prezidentskými voľbami, navštívili novodubnickí animátori tri bratislavské saleziánske strediská. Po ceste vlakom sa presunuli do strediska na Mamateyovej ulici, kde ich privítal don Dušan Vilhan, farár nedávno zriadenej novej farnosti blahoslaveného Titusa Zemana. Predstavil im fungovanie diela a spomenul i viaceré spoločenstvá, ktoré tu pôsobia, okrem iného exallievov, t.j. odchovancov saleziánov
Prečítať celé
Prvú februárovú sobotu zaznamenalo novodubnické oratórium závan nádhernej elegancie a radosti v podobe prvého ročníka plesu mladých. Vzduch pulzoval rytmom hudby a tanečných krokov, pričom každý účastník sa ponoril do sveta veselosti a priateľstva, inšpirovaného myšlienkou svätého Jána Bosca. Vzácny večer sa začal svätou omšou, ktorú celebroval don František Kubovič, symbolizujúcou duchovný základ práce saleziánov, a pokračoval výbornou večerou a
Prečítať celé
Prvú februárovú nedeľu prilákala do oratória mnoho detí a rodičov netradičná ponuka – popoludnie spoločenských hier a ochutnávky čajov. Spolu viac ako sedemdesiat účastníkov malo možnosť zahrať sa mnohé známe i menej známe spoločenské hry a dopriať si šálku teplého čaju. Ako povedal pápež František – „Hra s vlastnými deťmi je tým najlepším spôsobom, ako strácať čas. Poznám rodinu, ktorá
Prečítať celé
V nedeľné popoludnie pred sviatkom dona Bosca sa mládežnícke stredisko naplnilo športovými nadšencami. Losovanie zápasov prebehlo už deň vopred a tak sa po registrácii a predstavení pravidiel všetci presunuli na hraciu plochu pod našim farským kostolom sv. Jozefa Robotníka. O víťazstvo bojovalo 43 hráčov v ôsmich tímoch, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupinu A tvorili Jelitá, Red Eagles, Novodubnické
Prečítať celé
Milí priatelia a podporovatelia saleziánskeho diela v Novej Dubnici, hneď na úvod sa vám zo srdca chceme poďakovať za vašu podporu 2 % v minulom roku 2023. Mladým ponúkame prostredie postavené na troch hlavných pilieroch preventívneho výchovného systému: rozumnosti, nábožnosti a láskavosti. Deťom sa venujú dobrovoľníci – animátori. Mladí, ktorí navštevujú naše stredisko, sú členmi Domky. Domka je celoslovenské združenie
Prečítať celé
Divadlo mladým umožňuje rozvíjať svoju kreativitu, sebavedomie a komunikačné zručnosti. Prostredníctvom scénok sa môžu tiež ľahšie vžiť do osudov postáv, ktoré stvárňujú. Takto to bolo i počas animovaného večera v oratku, ktorý pripravili mladí pre mladých, s cieľom predstaviť netradičnou formou – improvizovanými scénkami – životopisy veľkých postáv slovenských saleziánskych dejín. Že sa im to i napriek krátkosti času podarilo
Prečítať celé
7. januára 2024 sa v našom mládežnickom stredisku uskutočnil II. ročník turnaja v stolnom tenise – Titus Cup. Stalo sa tak pri príležitosti sviatku blahoslaveného Titusa Zemana, mučedníka za duchovné povolania. Zúčastnilo sa ho 33 hráčov v troch kategóriách. Víťazom, Romanovi, Oliverovi a Vanesse srdečne gratulujeme. Titus Zeman bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián narodený 4. januára 1915 v obci
Prečítať celé
17. decembra, počas tretej adventnej nedele sa uskutočnilo, tiež tretie, adventné popoludnie. Zároveň sme sa v tento deň preniesli do druhej časti adventu. Ten trvá do prvých vešpier Narodenia Pána. Nakoľko sa ale vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod Pána Ježiša), je rozdelený na dve časti, kde hranicu tvorí 17. december. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu
Prečítať celé
Sobotné popoludnie počas tretieho adventného víkendu patrilo animátorom, ktorí sa počas tohto školského roka aktívne zapájajú do činnosti v stredisku. Direktor domu a vedúci oratória a mládežníckeho strediska, don František Kubovič, pre nich pripravil duchovnú obnovu, počas ktorej viacerí prijali sviatosť zmierenia a následne spoločne slávili svätú omšu. Nasledovala animátorská štedrá večera. Hlavný chod, kapustnicu, pripravil najstarší člen komunity a
Prečítať celé
3. decembra 2023, počas nedeľných svätých omší, boli požehnané adventné vence a zapálila sa prvá adventná svieca. Poobede sme privítali všetky deti na už tradičnom adventnom popoludní, kde mali možnosť si vyrábať vianočné pozdravy, napiecť medovníky alebo vianočné oblátky. Na záver deti privítali Svätého Mikuláša, ktorý všetkých obdaroval sladkosťami.
Prečítať celé
Posledný novembrový víkend v roku 2023 sa konala v Zliechove stredisková škola animácie. Dvadsať mladých novodubnických animátorov, desať chlapcov a desať dievčat, sa počas víkendu zoznámilo so základnými prvkami každého saleziánskeho diela, ktorými sú dom, ihrisko, škola a kostol. Piatkový večer patril hrám. V sobotu, po rannej rozcvičke v čerstvom snehu, si pomocou pestrej ponuky aktivít priblížili už spomínané prvky
Prečítať celé
Prvý novembrový víkend v našom saleziánskom stredisku patril svätým, presnejšie tým, ktorí sa vydali na cestu svätosti. Na „Karnevale svätých a biblických postáv“ sa stretli tí najmladší z našej farnosti spolu s ich rodičmi a animátormi. Stretnutie začal pán farár Bohumil Piešťanský spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala zábava, tanec, ale i príhovory jednotlivých svätých – detí, ktoré v krátkosti predstavili
Prečítať celé
Týždeň po ukončení prímestského tábora v novodubnickom saleziánskom stredisku mali animátori možnosť, prežiť spolu pár dní na chate pod Tatrami. Že išlo o akciu v štýle „Prežiť“ ukázal hneď prvý deň. Do Popradu putovali v dvoch skupinách, jedna vlakom a druhá, menšia, zabezpečujúca materiál a stravu, autom. Už počas cesty sa študovali mapy a aktualizovali plány na najbližšie dni. Pobyt
Prečítať celé
Prázdniny v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici začali Prímestským táborom. Stretlo sa na ňom 87 detí a 29 animátorov, ktorí sa počas roka spolu pravidelne stretali na rôznych krúžkoch a stretkách. Tábor bol teda akýmsi vyvrcholením ich celoročnej spoločnej aktivity. Heslom bolo “Objav svety, kde sú svätí”. Deti počas týždňa postupne prešli všetkými kontinentmi. V pondelok ich po Amerike sprevádzala
Prečítať celé
V nedeľu, 25. júna 2023, v popoludňajších hodinách sa na našom trávnatom ihrisku v saleziánskom stredisku uskutočnil dlhoočakávaný futbalový zápas. Prvá výzva na zmerenie síl odznela už po slávnosti prvého svätého prijímania. Po poctivej tréningovej príprave sa proti sebe postavili tieto tímy: Tretiaci cirkevnej školy SSJB; Tretiaci (3A+3B+3C) zo ZŠ Janka Kráľa a „sparing partnerov“ v prípravných zápasoch im urobili
Prečítať celé
V dňoch 16. a 17. júna 2023 sa v našej farnosti uskutočnilo sústredenie animátorov pred prímestským táborom. Účastníci začali stretnutie spoločným slávením piatkovej večernej svätej omše, po ktorej nasledovala večera z vlastných zásob a bohatý zábavno – tanečný program. Ten si pre mladších animátorov pripravili Lenka a Lucia Filové s Aďom Kuchárikom a Lukášom Pořízkom. Počas sobotného doobedia im Katarína Jánošová so svojim tímom
Prečítať celé
Poslednú májovú nedeľu sa v našom stredisku uskutočnil Šachový turnaj začiatočníkov. Akciu pod vedením direktora komunity a mládežníckeho strediska, Mareka Michalenka, zorganizoval riaditeľ turnaja Peter Kuric, jeden z mladých animátorov. S priebehom turnaja na profesionálnej úrovni mu prišiel pomôcť pán Daniel Duda, ktorý vedie šachový krúžok v Dubnici nad Váhom. Turnaj bol zorganizovaný na počesť Márie Pomocnice Kresťanov, ktorej sviatok
Prečítať celé
Deň pred sviatkom sv. Dominika Sávia navštívili mladí mediálni nadšenci zo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici Strednú odbornú školu sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Dvadsať účastníkov výpravy – detí, animátorov, pedagógov a rodičov malo možnosť si prezrieť vynovené priestory školy. Privítal ich a sprevádzal salezián Michal Žák. Po úvodných slovách si prezreli školský internát pre cca 100
Prečítať celé
V dňoch 21. až 23. apríla 2023 sa v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici uskutočnili Saleziánske majstrovstvá Slovenska v kategórii U15 v hokejbale. Zúčastnilo sa ich presne 99 chalanov a členov organizačných tímov z 8 stredísk – Námestovo, Košice Tri Hôrky, Nová Dubnica, Prešov, Bardejov, Humenné, Banská Bystrica a Poprad. Akciu zabezpečovalo takmer 50 dobrovoľníkov. Začalo sa už tradične piatkovou
Prečítať celé
Deň pred Silvestrom zorganizovali mladí piatkový mládežnícky Just Dance večer. Just Dance je séria tanečných videohier. Hráči sa pohybujú v rytme hudby a snažia sa načasovať svoje pohyby s tanečnými krokmi, ktoré sú im zobrazované na obrazovke. Prvá hra z radu Just Dance sa objavila v roku 2009 a odvtedy vyšlo mnoho ďalších hier v rôznych verziách pre rôzne platformy,
Prečítať celé
Záver cirkevného roka sa mladší animátori rozhodli stráviť spoločne. Zorganizovali katarínsky večer, na ktorý si pozvali a niekoľko priateľov. Hoci išlo o menšiu akciu, zorganizovali ju vo veľkom štýle. Upratali a vyzdobil divadelnú sálu, pripravili občerstvenie a techniku. Že to nebude klasický piatkový zábavný večer v oratku bolo vidno už podľa slávnostného oblečenia. Celým večerom mladých sprevádzal skúsený animátor Aďo
Prečítať celé
Prvý novembrový víkend strávili animátori v ubytovacom zariadení Základná škole Zliechov. Po večeri nasledoval spoločný zábavno – súťažný program, ktorý preveril šikovnosť i vytrvalosť animátorov. Dôležitým prvkom stretnutia bol duchovný program a tak mladí zakončili deň spoločným spytovaním svedomia a večernou modlitbou, po ktorej nasledoval voľný program – hry, rozhovory. V sobotu boli pripravené dva bloky o animátorských zručnostiach a
Prečítať celé
Večer v karaoke štýle zažili účastníci mládežníckeho strediska v posledný piatok mariánskeho mesiaca október. Partia mladých využila prvý prázdninový deň a počas poobedia pripravila okrem programu aj prostredie a malé občerstvenie. Účastníci sa rozdelili do skupín, prvé kolo patrilo súťažným piesňam, hodnoteným štvorčlennou porotou, no už čoskoro spievalo celé mládežnícke stredisko. Ako možno vidieť na videu, zaspievať si prišli aj
Prečítať celé
Prelom septembra a októbra strávili novodubnickí mladí na Kvetinici, neďaleko Popradu. Po náročnom piatkovom presune vlakom a následne autobusom na chatu popradskej komunity saleziánov nasledovalo ubytovanie, večera z vlastných zásob a priestor na oddych a budovanie vzťahov. Krátka noc a skoré ranné budenie predchádzali odchodu do zamračenej prírody. Tatry ich privítali ponorené do hmly a v očakávaní výdatného dažďa. Vyzbrojení
Prečítať celé
Počas horúcich augustových dní prebehli dva turnusy duchovných cvičení pre animátorov. „Duchovnými cvičeniami akoby vystupujeme na horu Premenenia, aby sme sa zjednotili s naším Pánom. Tí, ktorí sa vydávajú na duchovné cvičenia a chcú sa naučiť rozpoznať Božie pôsobenie vo svojom živote, sa takto podobajú na apoštolov, ktorí sa vrátili z hory tiež duchovne premenení a občerstvení.“ (donbosco.sk) Poznáte duchovné
Prečítať celé
V dňoch 18. až 22. júla 2022 sa v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici uskutočnil prímestský tábor pre 130 detí. Ako povedal direktor komunity, don Marek Michalenko, prvý takýto tábor zorganizoval v Novej Dubnici už pred 30 rokmi don Peter Šinčík. Ten tohtoročný mal ako tému príbeh Vaiani, odvážneho dospievajúceho dievčaťa z ostrova Moana v starovekej Polynézii, ktorá sa vydáva
Prečítať celé
Spolu 43 účastníkov a animátorov Mládežníckeho zážitkového pobytového tábora prežilo v rekreačnom zariadení Bonums, neďaleko Belušských Slatín, v dňoch 3. až 9. júla, nástup komunizmu, neslobodu i návrat demokracie. Prvú júlovú nedeľu, zatiaľ nič netušiaci účastníci mládežníckeho tábora prichádzajú do Saleziánskeho mládežníckeho strediska v Novej Dubnici. Animátori, ktorí už viac než len tušia, čo ich čaká, ich srdečne vítajú a
Prečítať celé
Tretí júnový týždeň sa u saleziánov v Novej Dubnici uskutočnilo už tradičné, predtáborové, sústredenie mladých zo strediskovej školy pre animátorov. Úvod patril hrám a aktivitám na posilnenie vzťahov v tíme, ktoré pripravila trojica Adam Kulina, Liana Fajerová a Alenka Čierna. Nasledovali večerné modlitby. Viedol ich direktor komunity a mládežníckeho strediska, don Marek Michalenko. Počas všetkých modlitieb, okrem iného, zaznievali príhovory
Prečítať celé
Predposledný aprílový víkend sa v stredisku v Novej Dubnici uskutočnili Saleziánske majstrovstvá Slovenska U15 v hokejbale. V poradí 16. ročníka známeho turnaja sa zúčastnilo šesť tímov z celého Slovenska. Podľa slov organizátorov sa k tradícii vrátili po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou. Turnaj oficiálne začal piatkovou večernou svätou omšou, po ktorej nasledoval spoločný večer a vylosovanie hracích skupín. Hosťom večera bol
Prečítať celé
Milé deti, mládež, rodičia, Saleziáni don Bosca v Novej Dubnici pre vás pripravili ponuku aktivít cez Jarné prázdniny 2022. Nájdete ich aj v priloženom dokumente: Jarné prázdniny 2022-program-tabuľka   (vysvetlivky: mladší – žiaci od 1.r.ZŠ do 7.r.ZŠ; starší: žiaci od 8.r.ZŠ) Piatok 4.3.: 19.00-21.00: FLORBALOVÝ VEČER (nutné: tenisky do haly pod kostolom; vítané: florbalová hokejka sa dá požičať) Vek: starší
Prečítať celé
Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2021 zaplatili daň z príjmov. V roku 2021 ste nám darovali 1914,11€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivo si
Prečítať celé
Tábory v roku 2022: Letný zážitkový tábor pre mládež vo veku 8.r. ZŠ/tercia – 2.r. SŠ/Sexta sa uskutoční 3.-9.júla 2022 v Belušských Slatinách. Prímestský tábor pre deti vo veku 1.-6.r. ZŠ sa uskutoční 18.-22.júla 2022 našich priestoroch.
Prečítať celé
Ako už býva zvykom, aj tento rok sa starší animátori zo saleziánskeho strediska v Novej Dubnici zišli na duchovných cvičeniach. Od 2. do 5. septembra 2021 sa šiesti animátori a dvaja saleziáni v pastoračnom centre v Zubáku na niekoľko dní stíšili a prehĺbili svoj duchovný život. Duchovné cvičenia pripravil a viedol Marek Michalenko SDB a o vynikajúce raňajky, obedy a
Prečítať celé
Posledný prázdninový týždeň prežilo 126 detí a 34 animátorov v našom saleziánskom stredisku v Novej Dubnici spolu s princeznou Rapunzel a najhľadanejším zlodejom v kráľovstve, Flynnom Riderom. Sprevádzaní boli miestnou saleziánskou komunitou. Už počas registrácie mohli deti vytušiť, že témou tábora bude známa rozprávka „Na vlásku“. Nasledovala úvodná svätá omša a scénka ako úvod do dňa. Scénky nakoniec zahrali animátori
Prečítať celé
                 OZNAMY NA 22. NEDEĽU CEZ ROK  (29.8. 2021) Liturgia týždňa: V sobotu je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Budúca nedeľa je 23. cezročná nedeľa   Oznamy:   Pána farára v jeho neprítomnosti 23.8. – 5.9.2021 zastupuje don Štefan Wallner (0903 718 131) a don Peter Šinčík (0911 103 040). Pozývame všetkých, osobitne učiteľov, žiakov a rodičov,
Prečítať celé
V utorok 20. júla 2021 sa opäť po roku zišla skupina mladších animátorov na duchovných cvičeniach v Hornej Breznici. Deväť animátoriek a traja animátori zo saleziánskeho strediska v Novej Dubnici sa rozhodli, že i tento rok využijú čas sa duchovne posilniť, utíšiť a započúvať sa do slov svätého písma prostredníctvom načúvaní a následných ústraní. príchod Animátori boli ubytovaní v pastoračnom
Prečítať celé
Dve animátorky z nášho strediska, Natália Molnárová a Alenka Čierna sa tento rok okrem dobrovoľníctva v našom stredisku rozhodli posledný júlový týždeň pomôcť aj ako misijné dobrovoľníčky na projekte v Sološnici, organizovanom združením Vides. A aký to bol týždeň? To si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch. V priebehu posledného júlového týždňa sme sa s deťmi presunuli v čase o 100
Prečítať celé
Viera do vrecka: Augustín a Tomáš. Ako hľadali Boha? Spoznajme dve osobnosti, ktoré nám v dejinách kresťanstva zanechali vzácne svedectvo. Pozvanie do relácie prijali traja rehoľníci: salezián don Pavol Grach, augustinián p. Juraj Pigula a dominikán p. Peter Fotta. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme sa dočítate v brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO
Prečítať celé
Prvý júlový týždeň prežili mladí spolu so staršími animátormi a saleziánmi neďaleko obce Podskalie na tábore s tradičným názvom „Prežiť“. Letného zážitkového mládežníckeho tábora sa tohto roku zúčastnilo 31 chlapcov a dievčat, 10 skúsených animátorov a 4 saleziáni. Témou tábora bol, aj vzhľadom k prebiehajúcemu mimoriadnemu Roku sv. Jozefa vyhláseného pápežom Františkom, „Svätý Jozef“. Zamyslenia počas ranných modlitieb boli z
Prečítať celé
Tretí júnový víkend sa stretli novodubnickí animátori, aby dohodli posledné detaily prípravy prímestského tábora. Súčasťou sústredenia bola aj duchovná obnova a aktivity zamerané na utuženie medzianimátorských vzťahov. Bolo to ich prvé sústredenie po dlhých mesiacoch strávených v online priestore, medzi štyrmi stenami izieb a vôbec prvé sústredenie v tomto školskom roku. Po úvodnej svätej omši sa presunuli do oratória, rýchlo
Prečítať celé
Pozývame vás osláviť s celou saleziánskou rodinou liturgickú slávnosť Panny Márie Pomocnice Kresťanov, hlavnú patrónku Saleziánskej kongregácie a celej saleziánskej rodiny: Svätá omša: pondelok 24.5.2021, 18:00 Kostol s. Jozefa Robotníka, Nová Dubnica online prenos: https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ Na túto slávnosť sme sa pripravovali deväťdňovou pobožnosťou: https://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3403-maria-panna-mocna-je-tema-deviatnika-k-panne-marii-pomocnici  
Prečítať celé
Ako zvládať stres a (s)pokoje žiť? Čo nám spôsobuje stres? Ako vystúpiť z kolotoča stresu? Môže nás Boh stresovať? Ako nájsť rovnováhu a pokoj, o ktoré kvôli stresu prichádzame, prezradia v relácii Viera do vrecka hostia: salezián don Peter Naňo, sr. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev a Anton Horváth. Predchádzajúce diely a bonusové videá relácie si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Viac o tejto téme
Prečítať celé
Viera do vrecka: Radosť lásky Prežívame špeciálny Rok rodiny Amoris laetitia, počas ktorého uvažujeme nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov dokumentu pápeža Františka Amoris laetitia. Čo v ňom nájdeme a na čo sa máme počas tohto roka sústrediť? Hosťami aprílovej relácie Viera do vrecka sú salezián don Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy a manželia Beránkovci. Predchádzajúce diely a bonusové
Prečítať celé
Pozývame vám k duchovnej príprave na sviatok sv. Jozefa Robotníka, patróna našej farnosti v Novej Dubnici – deviatnik: 2021 DEVIATNIK sv. Jozef Robotník (22.-30.4.)  
Prečítať celé
Vyučiť sa Ježišovmu umeniu evanjelizovať v jeho mene sa za tri roky nestihli ani prví učeníci. Pokračovali na ceste učeníctva aj po jeho zmŕtvychvstaní, ako to môžeme čítať v celých Skutkoch apoštolov. V geniálnom umení spolupracovať na spáse svojej duše a duší iných je potrebné byť učňom – učeníkom po celý život. O etapách tejto dobrodružnej cesty porozpráva saleziánka Dagmar Kráľová. Predchádzajúce diely a
Prečítať celé
Urobiť v aktuálnej situácii čosi pre ľudí na Slovensku SPOLOČNE A V JEDNOTE – OD 8.3. DO 31.3. 2021 S touto motiváciou začali slovenskí saleziáni v pondelok 8. marca nonstop modlitbu nazvanú „Adorácia saleziánov 24/24“. „V poslednom čase veľmi narástli telefonáty, správy a informácie o ľuďoch, ktorí ochoreli na COVID, ktorí prosia o modlitbu za svojich zomrelých alebo za svojich
Prečítať celé
Žijeme dni Roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František apoštolským listom Patri corde (S otcovským srdcom) dňa 8.12.2020, pri 150. výročí vyhlásenia sv. Jozefa za Patróna Cirkvi (8.12.1870, bl. pápež Pius IX.). Pred blížiacim sa sviatkom sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (19.3.) vás pozývame na 9 dňovú duchovnú prípravu v podobe Deviatnika. Deviatnik k sv. Jozefovi Ponúkame vám aj brožúru, ktorú
Prečítať celé
Ako prežiť krízu s úžitkom? V relácii Viera do vrecka prezradí salezián don Marián Husár. Žiadna kríza netrvá večne a každú tmu po čase vystrieda svetlo. Ako prejsť týmto ťažkým obdobím spolu s Bohom, prezradí v relácii Viera do vrecka salezián don Marián Husár. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.  
Prečítať celé
SI DEVIATAK – ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE Si DEVIATAK?| Stále HĽADÁŠ STREDNÚ školu? | Si ON-LINE? | Zaujíma ťa INTERNET, INFORMATIKA, SIETE, PROGRAMOVANIE, GRAFIKA a TECHNOLÓGIE? SKÚS NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ ODBOR SÚČASNOSTI ŠTUDUJ TECHNICKÉ LÝCEUM zaujíma Ťa, ako na to? KONTAKTUJ NÁS 0917-861122 | riaditel@ssnd.sk | Ing. Jozef Imrišek – riaditeľ 0948-197922 | zastgym@ssnd.sk | Mgr. Ján Šatka – zástupca 0908-818931 | zastzs@ssnd.sk | Mgr. Jarmila Gábrižová – zástupkyňa ODPOVIEME | VYSVETLÍME | DOHODNEME VIDEOKONFERENČNÝ HOVOR | príp. OSOBNÚ NÁVŠTEVU (po uvoľnení opatrení) Od polovice februára majú
Prečítať celé
Popolcovou stredou začalo v Rímskokatolíckej cirkvi pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní. Je to čas na konanie pokánia, aby sme tak vyjadrili túžbu po obrátení a návrate k Bohu a blížnym. Ponúkame vám: Pôstne zamyslenia 2021 – 1.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 2.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 3.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 4.týždeň Pôstne zamyslenia 2021 – 5.týždeň Pôstne zamyslenia
Prečítať celé
Tehlička 2021 Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO pod názvom Tehlička. Každoročne pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy. Zámerom Tehličky 2021 je pomôcť komunite saleziánov, ktorí sú misionármi v Jakutskej republike. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme zabezpečiť rekonštrukciu
Prečítať celé
Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2020 zaplatili daň z príjmov. V roku 2020 ste nám darovali 2023,47€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. Potrebné tlačivo si
Prečítať celé
Prečítať celé
Slávnosť sviatku DON BOSCA sa nám blíži. Už v túto nedeľu oslávime svätca, ktorý nás všetkých spája. Pri tejto príležitosti nás v nedeľu 31. 01. 2021 čaká: 10:30 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA: online prenos z Kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici 18:00 Don Bosco show: MILUJEM DON BOSCA (live na FB @oratkoonline) 00:00 – 24:00 (počas celého dňa): KVÍZ: Čo vieš
Prečítať celé
Pozývame všetkých priateľov dona Bosca v Novej Dubnici osláviť sviatok sv. Jána Bosca touto parádnou aktivitou (KVÍZ), ktorú pre vás pripravili naši animátori . Nedeľa 31.1.2021, 00:00 – 24:00. (do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas 24 hodín jej trvania (samozrejme, kým sa nenaplní počet 50). Súťaží sa cez aplikáciu kahoot.it. Súťažia jednotlivci, skupiny či celé rodiny. POZOR: počet súťažiacich
Prečítať celé
Slávnosť sviatku dona Bosca sa nám blíži. Už v túto nedeľu oslávime svätca, ktorý nás všetkých spája. Pri tejto príležitosti nás v nedeľu (31. 01. 2021) čaká: 09:30 sv. omša s provinciálom z @mileticka.saleziani (link nájdete aj na FB @oratkoonline) 18:00 Don Bosco Show – Milujem don Bosca (live na FB @oratkoonline) #oratkoonline #donbosco #milujemdonbosca #saleziani #salezianky  
Prečítať celé
Prečo a ako rozlišovať? Všetci túžime robiť správne rozhodnutia. Napriek dobrým túžbam sa však často rozhodujeme nesprávne. Čo je dobre vedieť ešte skôr, ako sa pustíme do rozlišovania? Hosťami januárovej relácie sú správca farnosti Bratislava-Miletičova don Marián Husár, SDB, exercitátor páter Jakub Garčár, SJ a don Ján Maturkanič, SDB. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.
Prečítať celé
ONLINE prenos SV. OMŠE: NEDEĽA o 10:30 Začíname: 24.1.2021 až do odvolania (podľa pandemickej situácie) YouTube kanál: Saleziáni Nová Dubnica https://www.youtube.com/channel/UC3KNaiyG50EcFvJBf-ZOBKQ
Prečítať celé
Blížiacu sa Nedeľu Božieho slova môžu rodiny stráviť aj pri domácej liturgii prejavenia úcty k Biblii. Ide o krátku pobožnosť poukazujúcu na hodnotu Božieho slova a potrebu jeho spoznávania aj v domácom prostredí. Príručku k liturgii spracovalo Katolícke biblické dielo na Slovensku, ktoré pozýva aj do ďalších aktivít na zoznamovanie sa so Svätým písmom. Domáca liturgia prejavenia úcty k Biblii je
Prečítať celé
Myslíme  na vás pri slávení súkromných komunitných sv. omší aj počas „saleziánskeho“ mesiaca január, počas ktorého slávime spomienky a sviatky svätých a blahoslavených saleziánskej rodiny: 8. január – blahoslavený Titus Zeman 15. január – blahoslavený Alojz Variara 22. január – blahoslavená Laura Vicuňa 24. január – svätý František Saleský 30. január – blahoslavený Bronislav Markiewicz 31. január – svätý Ján
Prečítať celé
Tento rok v našej farnosti ponúkame tieto adventné aktivity: Pre deti a rodiny: Animátori nášho saleziánskeho strediska pripravujú pre deti a rodiny „onlajn“ Adventný program v podobe príbehov, úloh a dielničiek, ktorými sa budú pripravovať na Vianoce. Pre tých, čo nemajú možnosť si vytlačiť omaľovánku, je na stolíku pri sakristii vytlačených niekoľko kusov. Všetky potrebné informácie a materiály nájdete na internetovej stránke
Prečítať celé
Tento rok v našej farnosti ponúkame nasledujúce adventné aktivity: Pre deti a rodiny: Animátori nášho saleziánskeho strediska pripravujú pre deti a rodiny „onlajn“ Adventný program v podobe príbehov, úloh a dielničiek, ktorými sa budú pripravovať na Vianoce. Pre tých, čo nemajú možnosť si vytlačiť omaľovánku, je na stolíku pri sakristii vytlačených niekoľko kusov. Všetky potrebné informácie a materiály nájdete na internetovej stránke
Prečítať celé
Komunita Saleziánov dona Bosca, ktorá spravuje farnosť v Novej Dubnici, boli v poradí tretia, ktorú otec provinciál vizitoval od svojho od svojho uvedenia do tejto služby (1.9.2020). Uskutočnila sa v dňoch 15.-18.10. Vo štvrtok sa mu cestu do Novej Dubnice snažili skrížiť dopravné komplikácie, ale podarilo sa mu ich prekonať. Keďže okolnosti neumožnili, aby sa stretol s farníkmi, animátormi, mládežou a deťmi, na
Prečítať celé
Hokejbal: vynovenie hokejbalového ihriska a popoludnie V sobotu 10. októbra naše hokejbalové ihrisko opeknelo vďaka brigáde pod vedením Františka Špánika, ktorému pomáhali Erik Bakai, Matej Letko, Martin Kopecký a Lukáš Pořízek. Vynovené čiary teraz žiaria a pomáhajú hráčom i divákom, aby mali z hry ešte väčší zážitok. Na tomto obnovenom ihrisku sa v nedeľu 11.10. uskutočnilo hokejbalové popoludnie. Zišla sa dobrá partia, hrali sa
Prečítať celé
Aj tento rok don Štefan Wallner podnikol s chlapcami nášho oratka viaceré výlety. Boli to poväčšine cyklotúry po okolí, kde mohli spoznať krásy nepoznané, ale spoznať lepšie i tie známe miesta v našom peknom regióne Stredného Považia. Najviac výletov absolvovali samozrejme tí, ktorí mnohorako pomáhali pri rôznych druhoch prác v našom saleziánskom areáli. Všetci sa už tešia na ďalšie pokračovania a nové dobrodružstvá.
Prečítať celé
11.-13.9. sa uskutočnil Animátorský výlet. V piatok 11.9. sme sa stretli na vlakovej stanici v Trenčianskej Teplej, odkiaľ sme pokračovali rýchlikom do Popradu a odtiaľ na chatu do Kvetnice. V piatok večer sme sa aklimatizovali a pripravili na túru. V sobotu už od rána počasie vyzeralo dobre, a tak nám nič nebránilo v našej ceste. Tatranskou električkou sme sa dostali na
Prečítať celé
V úvode septembra sa aj najstarší animátori, poväčšine vysokoškoláci, utiahli do už spomínaného krásneho Zubáku na ich pravidelné každoročné duchovné cvičenia. Tentoraz okrem iného uvažovali na tému „láska“, vychádzajúc z biblických textov knihy Pieseň piesní a prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, konkrétne o slávnom Hymne na lásku. Aj pre nich to bol pekný čas na načerpanie duchovnej energie do nového školského roku.
Prečítať celé
Na konci prázdnin 120 detí zažilo nádherný príbeh Levieho kráľa. Celkovo 35 animátorov pripravilo pre deti ďalší nezabudnuteľný týždenný Prímestský tábor plný množstva ponúk na vytváranie nových priateľstiev, či upevňovania tých starých. Krátke divadielka z príbehu, súťaže, aktivity, tvorivé dielne, mestská hra, celodenný výlet v okolitých lesoch s časťami náučného chodníka pri Ľuborči, zamyslenia, modlitby, sv. omša, toto všetko pomáhalo deťom, aby spolu
Prečítať celé
Aj tento mimoriadny „koronový“ rok sme počas leta v novodubnickom Saleziánskom oratóriu – mládežníckom stredisku pripravili pre deti a mládež tradičné podujatia. Obmedzenia našťastie neodradili nikoho, rodičov, deti, dobrovoľníkov-animátorov. Po zhodnotení, uprataní a krátkej regenerácii po Letnom zážitkovom mládežníckom tábore sa skupina mladších animátorov odobrala do krásneho prostredia severnej časti Bielych Karpát, kde zažili svoje prvé duchovné cvičenia v Pastoračnom centre sv. Vendelína
Prečítať celé
Aj tento mimoriadny „koronový“ rok sme počas leta v novodubnickom Saleziánskom oratóriu – mládežníckom stredisku pripravili pre deti a mládež tradičné podujatia. Obmedzenia našťastie neodradili nikoho, rodičov, deti, dobrovoľníkov-animátorov. Začali sme už tradične Letným zážitkovým mládežníckym táborom v Belušských Slatinách, kde sme strávili nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov. Druhý prázdninový týždeň účastníci a ich starší animátori z Novej Dubnice zažili a prežili spolu s
Prečítať celé
Posledné roky už jarné prázdniny bývajú čoraz viac jarnými. Aspoň čo sa týka počasia. Sychravo, všade kopa blata, moc to človeka von neláka. Avšak Saleziánske stredisko má pre vás aj v tomto prípade pestrú ponuku, ako zmysluplne stráviť voľný čas. Pre súťaživé tipy bola ako ušitá ponuka turnajov v našom stredisku. Stolný tenis, stolný futbal, biliard, to všetko sú hry ktoré vedia
Prečítať celé
V roku 2017 dostala Slovenská cirkev ďalší z darov neba, za blahoslaveného bol vyhlásený saleziánsky kňaz Titus Zeman. To znamená, že s istotou sa na neho môžeme obracať vo svojich modlitbách s prosbou, aby nám u Pána vyprosil potrebné milosti. Pravdaže, mladej generácii sa niektoré veci ťažšie tlmočia. Aj preto sme uvažovali, ako by sme v našom stredisku čo najlepšie dokázali mladým dona Titusa priblížiť. Okrem
Prečítať celé
Prázdninový čas je vždy vzácny. Poskytuje dostatok príležitostí na rôzne spoločné zážitky, na budovanie a upevňovanie vzťahov. Nie je tomu inak ani v našom saleziánskom stredisku. Aj počas tohtoročných vianočných prázdnin už bolo niekoľko takýchto príležitostí, a niekoľko sa ešte chystá. Ale spoločná lyžovačka, na ktorej sme boli druhého januára, tá bola zrejme vrcholom týchto prázdnin. Pravdou je že doterajšia zima veľa snehu
Prečítať celé
Vianočné prázdniny bývajú v mnohom špecifické. Sviatočné dni poskytujú dostatok príležitostí ako to preháňať z jedlom, keďže na stole sú neustále rôzne pochúťky. Takže vždy poteší príležitosť, ako užitočne stráviť čas aj niečim zdravším. Jednou z týchto príležitostí bola aj ponuka novodubnického saleziánskeho strediska prísť sa vybúriť na ľadovú plochu. A tak sa prázdninové popoludnie predposledného dňa občianskeho roku 2019 
Prečítať celé
Počas víkendu 25.-27.10.2019 sa 6 odvážnych animátorov zúčastnilo svojich prvých duchovných cvičení v Hornej Breznici. Bol to pre nás všetkých silný zážitok. Mali sme veľa času na osobnú modlitbu, na sväté omše, na modlitbu krížovej cesty, ruženec, film, diskusiu, aj na adoráciu. Strávili sme tak víkend, kedy sme mohli uvažovať sami nad sebou, nad svojím životom, vzťahom s Bohom a
Prečítať celé
Piatok 22. novembra   2019     ***     Začíname svätou omšou o 18,00 h.
Prečítať celé
Každé ročné obdobie má v sebe svoje čaro. I keď sa jeseň môže javiť v istých ohľadoch ako ponurá, pretože sa deň skracuje, býva sychravo, a aj omnoho chladnejšie ako sme boli niekoľko mesiacov zvyknutí, predsa len má aj svoje radosti. Vedeli by o nich hovoriť najmä tí, ktorí sa nenechali v nedeľu šiesteho októbra odradiť predchádzajúcou upršanou sobotou, ani chladným dopoludním. A bolo ich naozaj neúrekom.
Prečítať celé
Možno ste už aj v médiách zachytili, že uplynulý víkend  27.-29. september, sa v Banskej Bystrici zišli animátori saleziánskych stredísk z celého Slovenska. Pravdaže, nechýbalo medzi nimi ani zhruba 20 Novodubničanov. Na začiatku ich v meste privítal primátor Banskej Bystrice a sv. ošmou celé podujatie naštartoval miestny biskup, Mons. Chovanec. Celá akcia sa niesla naozaj v duchu viery, aj záverečná
Prečítať celé
Hoci sa môže na prvý pohľad zdať ako jednoduché rozhodnutie – stať sa animátorkou, animátorom, opak je pravdou. Nestačí iba nadšenie. Pretože rôzne ťažkosti dokážu zobrať vietor z plachiet aj skúsenejším borcom. Mladý človek zistí veľmi rýchlo, že animátorstvo nie je iba o potlesku tribún. Vyžaduje si čas, pravidelnosť, neraz aj prehodnotenie dovtedajších návykov v trávení voľna. Prináša so sebou rôzne nároky na
Prečítať celé
Svätý Ján Bosco pri svojej pedagogickej skúsenosti staval na štyroch dôležitých prvkoch pri odovzdávaní viery novým generáciám. Na týchto prvkoch postavil aj svoje dielo. Jeho oratórium bolo pre jeho žiakov ihriskom, školou, kostolom a napokon domovom. O tieto štyri prvky sa usilujeme aj v našom novodubnickom saleziánskom stredisku. Aj preto okrem voľnočasových aktivít sa usilujeme mladým vytvoriť aj priestor osobného
Prečítať celé
Posledný týždeň tohtoročných prázdnin v našom saleziánskom stredisku patril naplno mladým. Trochu netradične, v novom termíne, sme uskutočnili tradičný prímesťák. Úmyslom bolo poskytnúť mladým silný náboj práve na začiatku školského roka, aby radi prichádzali do nášho strediska aj počas školského roka. Vďaka šikovným animátorkám a animátorom mohli v tomto týždni deti prežiť množstvo dobrodružstiev spolu s Alicou v jej krajine
Prečítať celé
Letné prázdniny sa v našom Saleziánskom mládežníckom stredisku začali týždňovým pobytovým táborom pre mladých zo strediska. Dočasným domovom sa pre účastníkov stala nádherná príroda Strážovských vrchov, v blízkosti dedinky Podskalie pri Považskej Bystrici. Program bohatý na množstvo zážitkov pre mladých pripravili ich starší priatelia, animátori, spolu s bratmi saleziánmi. Zážitkov bolo skutočne mnoho. Na svoje si prišli milovníci športu, turistiky
Prečítať celé
Tento rok aj ôsmy máj pripadol na stredu. Možno aj trochu smola, pretože sa ťažšie spája do predĺženého víkendu, ak by dakto chcel využiť túto príležitosť. Ale napokon aj tak dobre. Niektoré mladé rodiny zo strediska sa rozhodli podniknúť spoločný výlet na bicykloch, čo sa ukázalo ako výborný nápad. Znova sme pocítili milujúcu ruku Nebeského Otca, keďže po upršaných a
Prečítať celé

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?