Slávnosť všetkých svätých.

So začiatkom novembra sa už tradične spája slávnosť všetkých svätých. Je to príležitosť znovu si uvedomiť zmysel nášho kresťanského snaženia. Prečo sa usilujeme žiť ako kresťania, aj keď to je náročné? Pretože nám to za to stojí. Totižto, tu ide skutočne o večnosť! Práve títo naši bratia a sestry, ktorí žili pred nami a zvládli to na výbornú, sú nám dnes povzbudením. Chválime Boha za dar ich života a chceme sa nimi nechať inšpirovať.

Druhého novembra si spomíname na všetkých verných zosnulých. Uvedomujeme si, že nie každý zvládol život tak, aby mohol hneď vstúpiť do spoločenstva v nebi. Chceme byť týmto svojim blízkym oporou v ich úsilí pokáním sa očistiť, aby mohli tiež čím skôr prísť do spoločenstva svätých v nebi. Práve preto v tieto dni prichádzame hojnejšie do kostolov, aby sme im prostredníctvom slávenia sv. omše a modlitbou vyprosovali potrebnú Božiu milosť. Okrem toho môžeme v tieto dni pre nich vyprosiť špeciálnu milosť odpustenia ich očistcových trestov, pomocou tzv. odpustkov.

Ako budú sv. omše?

1.11. piatok  – Nová Dubnica 7,30 / 9,00 / 10,30 / 18,00

                                                           pobožnosť na cintoríne v NDCA o 15,00

                            Kolačín  10,30

                                                           pobožnosť na cintoríne v Kolačíne o 15,00

2.11. sobotaNová Dubnica 7,00 / 16,30 / 18,00

                             Kolačín   17,00

V Kolačíne budú sv. omše počas dušičkovej oktávy, od pondelka do piatku,  o 17,00 h.

Kedy budú pobožnosti na cintoríne?

V Novej Dubnici, v piatok 1. 11. o 15,00 h.

V Kolačíne, v piatok 1. 11. o 15,00 h.

Ako môžem získať úplné odpustky pre zosnulých?

  • Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulýchj. v sobotu 2.novembra nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery ( Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

 

Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť ešte tieto podmienky:

Svätá spoveď (krátko predtým, alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). A vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?