Adaptačné trojdnie pre prvákov stredoškolákov našej školy.

Základnou školou sa v živote mladého človeka ukončuje obdobie takpovediac číreho  detstva, a začiatok strednej školy môže byť vo viacerých smeroch skutočne dosť náročný. Často prichádza zmena prostredia, azda s výnimkou kvinty osemročných gymnázií, noví spolužiaci, noví učitelia, nové nároky,… Najmä začiatok strednej školy je teda naozaj pre mladého človeka pomerne náročným obdobím.

Vedenie a pedagógovia našej cirkevnej školy si to plne uvedomujú. A keďže sme škola, ktorá okrem štandardného vzdelávania chce ponúkať aj dôležité ľudské a kresťanské životné hodnoty, aj v tomto náročnom období chceme našim začínajúcim študentom podať pomocnú ruku.

Takto vznikol projekt „ #A3D“, čiže adaptačného trojdnia. V tomto školskom roku sa toto podujatie uskutočnilo pre triedy kvinty, prvého ročníku gymnázia a strednej odbornej školy, v nádhernom horskom prostredí v Zliechove, v dňoch 02. – 04. októbra 2019.

Pod vedením pána riaditeľa Jozefa Imrišku, triednych učiteľov Ľuboša Valta a Viery Hýllovej Urbanovej, mali študenti priestor na hlbšie spoznávanie sa navzájom, spoznávanie svojich učiteľov, ale aj na spoznávanie ponuky hodnôt ktoré im na našej škole ponúkame. Okrem aktivít a informácií v jednotlivých blokoch bol priestor aj na spoločnú vychádzku do okolitej prírody, a pravdaže aj priestor duchovného rastu v podobe modlitby, možnosti duchovného rozhovoru a sv. spovede s duchovným správcom školy donom Michalenkom a p. farárom donom Ragulom. Študenti napokon slávili aj sv. omšu v miestnom Zliechovskom kostole, ktorú celebroval don Marek Michalenko.

Máme nádej, že aj podujatia takéhoto typu, sú pre našich študentov veľkou pomocou pri prekonávaní ťažkostí spojených so začiatkom štúdia na strednej škole. Ďakujeme teda všetkým, ktorý tento priestor v školskom programe vytvorili, a tiež všetkým ktorí sa aktívne podieľali na jeho príprave a priebehu.

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?