Sv. Mikuláš navštívil aj deti z našej školy.

Vianočné obdobie zaiste patrí k tým najkrajším obdobiam roku. Ale už advent ponúka niekoľko pekných momentov na prehĺbenie viery najmä pre deti. Okrem nádherných ranných rorátnych sv. omší je to predovšetkým sviatok sv. Mikuláša. Je to veľmi silná postava v plejáde svätcov, práve z pohľadu rodiny. Aj na našej cirkevnej škole sme sa, ako každoročne býva zvykom, rozhodli túto príležitosť využiť. Študenti našej strednej školy pripravili pre svojich malých spolužiakov milé povzbudenie. Keď medzi nich prišli v takomto prestrojení, ich slová a motivácie k dobru takto nachádzali v srdiečkach detí naozaj úrodnú pôdu. Ale bolo to povzbudením aj pre samotných aktérov. Pretože sami mohli zažiť čosi z tej tajomnej krásy úprimných detských sŕdc. ktoré tak nádherne odrážajú krásu Stvoriteľa. Vďaka teda za obetavosť týchto študentov a tešíme sa na ďalšie pekné akcie. Najbližšie, 19. decembra od 16. hod. to bude živý betlehem v areáli našej školy, na ktorý ste všetci pozvaný.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?