Prvá duchovná obnova farnosti

V prvý deň mesiaca október, na prvý piatok, začala v našej farnosti séria duchovných obnov pre mladé rodiny, ale aj pre všetkých, ktorým záleží na ich duchovnom živote. Samotná duchovná obnova začala večernou svätou omšou o 18:00, počas ktorej sa veriacim prihovoril pán farár Bohumil Piešťanský. Ako býva u saleziánov zvykom, počas celej svätej omše bolo možné prijať sviatosť zmierenia. Spovedalo sa aj počas polhodinovej adorácie, ktorá nasledovala. Na jej začiatku rozdali miništranti list pripravený pánom farárom pre všetkých prítomných. Obsahoval okrem iného dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce. Celý text prikladáme vo formáte PDF (duchovná obnova – september).

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?