Aj žiaci našej školy, spolu s farníkmi, sa pridali k iniciatíve „milión detí sa modlí ruženec“.

Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred týmto obrazom skupina detí modlí ruženec. Počas ich modlitby mocne pocítili prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si vtedy spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

Preto sme sa aj my v našej farnosti rozhodli zapojiť do tejto dôležitej aktivity. Mnohí robia rôzne podujatia pre záchranu mieru vo svete. Avšak ten kto sa modlí, robí najviac. Aj deti a študenti našej školy sa 18. októbra pridali k miliónom detí vo svete, aby svojou modlitbou vyprosovali mier a požehnanie pre národy zeme. Som presvedčený, že takýmto spôsobom treba riešiť všetky problémy. Kiež by sme si vedeli nájsť čas na spoločnú modlitbu aj častejšie.

Ďakujem vedeniu školy, ako aj pedagógom, ktorí svojou ústretovosťou pomohli celú aktivitu zrealizovať. Pani učiteľka Dolovacká pekne pripravila študentov stredoškolákov, ktorí sa jednotlivé desiatky predmodlievali. Pani učiteľka Horváthová zasa celú modlitbu doprevádzala hrou na gitare, takže ako spestrenie poslúžilo aj to, že tri desiatky boli spievané. Napokon, celú modlitbu zakončil don Michalenko kňazským požehnaním.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?