Darujte nám 2%

Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, ktoré každý rok používame na prípravu a realizáciu aktivít pre deti a mládež prostredníctvom nášho občianskeho združenia DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica. Podiel dane môžu poukázať fyzické aj právnické osoby, ktoré za rok 2020 zaplatili daň z príjmov. V roku 2020 ste nám darovali 2023,47€. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu nižšie:

Vyhlasenie 2021-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_ STREDISKO NOVÁ DUBNICA

 

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?