Slávnosť birmovania.

Väčšina z nás, ktorí dnes tvoríme spoločenstvo cirkvi, sme boli pokrstení ešte ako malé deti. Niekedy to nepriatelia cirkvi vyťahujú aj ako námietku, že sme nemali možnosť vyjadrenia k tak podstatnej udalosti, ako je krst. Nuž, práve birmovka je týmto vyjadrením.

Ten kto dosiahne dostatočný stupeň zrelosti, má sa sám zodpovedne postaviť pred cirkevné spoločenstvo a vyznať svoju vieru. Týmto spôsobom deklaruje že chce žiť ako kresťan, pretože verí v Boha a vidí v kresťanskom živote spôsob ako mať nádej na večný život. Preberá teda krstné záväzky na svoje plecia.

V našej farnosti je tridsať mladých ľudí, ktorí toto rozhodnutie v nedeľu 20. októbra urobili. Od jesene minulého roku sa týždenne stretávali s kňazom, aby si spolu zopakovali pravdy viery. Ale samozrejme, nie je to iba o katechézach. Viera nie je teoretická záležitosť. Najdôležitejšie je samotný život. Aj preto cieľom sprevádzania týchto birmovancov  chce byť naštartovanie skutočného života viery. Modlitba ktorá pomáha budovať dôverný vzťah s Kristom, účasť na bohoslužbách, aktívne zapájanie sa do života kresťanskej komunity, to všetko bolo obsahom prípravy na túto významnú chvíľu ich života. Zaiste, nie všetci z nich sú rovnako zrelí. Niektorí sa zapájajú aj do života spoločenstva ako animátori, iní ešte len robia prvé kroky v duchovnej skúsenosti. Ale všetci majú túžbu po ceste viery kráčať a vyzrievať.

A to je aj naša úloha. Byť im skutočnou oporou v prežívaní viery. Príkladom života, svedectvom viery a svojou modlitbou. Buďme Bohu vďační za týchto odvážnych mladých a nezabúdajme ich sprevádzať svojou modlitbou.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?