Adaptačné trojdnie pre prvákov stredoškolákov našej školy.+

Adaptačné trojdnie pre prvákov stredoškolákov našej školy.