Predvianočná Duchovná obnova mladých rodín.

Don Bosco hovorieval, dobré je nepriateľom lepšieho. V tom zmysle, že ak by sme chceli vždy všetko robiť dokonalé, tak ako by to malo byť, zanedbalo by sa mnoho dobra – toho možného. Keď uvažujeme ako pomôcť pripraviť srdcia na Vianočné sviatky aj rodinám s malými deťmi, zaiste si nemôžu dovoliť stráviť neviem koľko hodín v meditatívnom tichu. A preto aj trocha času ktorý im môžeme poskytnúť pri ich rodičovských povinnostiach, je veľkým dobrom. Toto sú pohnútky prečo dať príležitosť aj k takémuto formátu Duchovnej obnovy tým, ktorí by inak nemali žiadnu možnosť.

Takže, v sobotu 14. decembra dopoludnia sa záujemcovia zišli v novodubnickom Saleziánskom stredisku, aby svoje vnútro pripravili na Vianočné sviatky. Bolo nás sedem rodín. Na úvod bola príležitosť trochu spolu podebatovať, dať si kávičku alebo čaj, a potom už nastal priestor na čosi vážnejšie. Deťúrence ostali v herni spolu s ochotnými animátormi, ktorí sa im venovali, aby rodičia mali dostatok priestoru na duchovné zamyslenie. V katechetickej miestnosti im direktor, don Ragula, ponúkol niekoľko podnetov na zamyslenie. Typickým hlasom adventu je osoba Jána Krstiteľa. Ale aj postava Božej matky neodmysliteľne patrí k adventu. Práve na pozadí niekoľkých biblických textov o Panne Márii sa mohli účastníci zamýšľať nad spôsobom, ako dokážu vo svojom živote uskutočňovať duchovné bratstvo.

Po skončení zamyslenia bol ešte priestor k prípadnej sviatosti zmierenia, a všetko vyvrcholilo spoločným slávením sv. omše v kaplnke Saleziánskeho strediska. To už prišli medzi nás aj deti, ktoré svojim originálnym spôsobom dotvárali skvelú atmosféru okolo Pánovho oltára. Pravdaže, na záver musela byť aj tradičná ukazovačka, ktorá deti vždy poteší.

Celá akcia bola zavŕšená posedením nad chutnou pizzou, aby aj žalúdky cítili, že to bola výnimočná a krásna chvíľa. No a tešíme sa už nabudúce. Môžete sa k nám tiež pridať.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?