Nedeľné adventné popoludnia.

 

Milí priatelia. Saleziáni spolu s animátormi každoročne pripravujú pre rodiny s deťmi adventné nedeľné popoludnia vo forme tvorivých dielní.  Aj tento rok vás teda pozývame, aby ste s nami strávili tento adventný čas.

Každú adventnú nedeľu od 15.00 h. v novodubnickom saleziánskom stredisku.

Aj týmto spôsobom chceme v našom saleziánskom stredisku vytvárať spoločenstvo a zažívať takto radosť v kruhu priateľov vo viere.  Už prvá adventná nedeľa pritiahla mnoho rodín do nášho strediska. V dielničkách si mohli postupne vyrobiť niekoľko rôznych darčekov pre svojich najbližších. Neboli to možno extra veľké cennosti po stránke finančnej, ale sú to darčeky v ktorých je kus osobného umu a hlavne veľké srdce. Na druhú adventnú nedeľu prišlo ešte viac ľudí. Jednotlivé dielničky sme porozmiestňovali po všetkých klubovniach nášho domu. Všade sa čosi vyrábalo, všade sa hemžili deti. A tak to má byť. Pri Don Boscovi má byť deťom dobre. Napokon, prišiel medzi nás aj sv. Mikuláš. Znova svojim darčekom povzbudil deti v konaní dobra, a tiež ich motivoval žiť život s Pánom Ježišom. No a treba ešte spomenúť aj dielničku ktorá vytvárala tú najkrajšiu atmosféru v stredisku, a to svojou vôňou. Pečenie vianočných oplátok a medovníčkov. Takže okrem príjemnej atmosféry, bolo aj niečo na potešenie žalúdkov.

Tak neváhajte, a príďte medzi nás. Ešte máme pred sebou dve adventné nedele. A spokojne so sebou priveďte aj priateľov a známych, veď radosť rozdávaním rastie.

©2024 Saleziáni Nová Dubnica

Log in with your credentials

Forgot your details?